Religion 1 för gymnasiet, tidigare upplaga

En lättöverskådlig och innehållsrik bok som utvecklar eleverna kunskaper om religioner. Utgår från ämnesplanens krav och ger verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper.

Läs mer...
Religion 1 för gymnasiet Digital Religion 1 för gymnasiet Digital
Religion 1 för gymnasiet Digital
Onlineprodukt

Religion 1 för gymnasiet Digital

Utkom 7 september 2012

Isbn
9789127425200
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Religion 1, tidigare upplaga

Religion 1 är indelad i tre delar. Den första delen handlar om att läsa om livsåskådningar och frågor om rätt och fel, gott och ont. I den andra delen presenteras religioner och livsåskådningar utifrån grundläggande begrepp och konkreta exempel på olika tolkningar och perspektiv.

Den avslutade delen innehåller fördjupningar som exempelvis:

* Vetenskap och religion
* Politik och religion
* Människa, kön och genus.

Bland det som tas upp är tre sätt att diskutera förhållandet mellan vetenskap och religion, att en religion kan ha många slags politik och hur normer begränsar.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok, där hela boken är inläst med naturligt tal. Zoomfunktionen kan du använda för att visa bilderna på storskärm i klassrummet. Boken har ett klart och tydligt språk, där viktiga begrepp markeras och förklaras löpande i texten. Varje större avsnitt avslutas med förståelsefrågor. Det ger eleverna möjlighet att enkelt repetera och reflektera över innehållet.

Mediepedagogisk lärarhandledning

Till boken finns en lärarhandledning som inleds med ett kapitel om Religion 1 och hur läromedlet relaterar till ämnes­planen. Det följs av ett kapitel om hur du kan arbeta mediepedagogiskt i ämnet religions­kunskap. Att arbeta med medier är ett sätt att både ta tillvara på och föra in elevernas erfarenheter i undervisningen.

Uppslag Religion 1