Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Privatjuridik för gymnasiet

Lättillgängligt läromedel för teoretisk kurs

Natur & Kulturs Privatjuridik är ett nytt läromedel som hjälper eleverna att ta sig an det teoretiska innehållet i kursen Privatjuridik. Luftig layout och lättillgängligt språk stöttar eleverna att utveckla sina kunskaper inom privatjuridikens alla områden.

Läs mer...
Privatjuridik för gymnasiet Privatjuridik för gymnasiet
Privatjuridik för gymnasiet
Kommande

Privatjuridik för gymnasiet

ISBN 9789127463592
Utkommer 28 mars 2025
ISBN
9789127463592
Typ
Häftad
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Privatjuridik

Olika teman

Natur & Kulturs Privatjuridik består av sju kapitel. Det första kapitlet ger eleverna en omfattande introduktion till rättssystemet. Därefter följer kapitel med olika teman, inom vilka privatjuridikens olika områden tas upp: Handla, Leva, Bo, Jobba, Skadas samt Arv och Testamente.

Fokus på ungas vardag

Genom fokus på ungas vardag och engagerande uppgifter väcks elevernas intresse för ämnet. Många konkreta exempel ökar förståelsen för komplexa sammanhang och visar hur lagar tolkas och tillämpas. Eleverna får läsa om autentiska rättsfall och öva på att lösa juridiska problem

Språket är nyckeln till kunskap

Läromedlet tar avstamp i ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt vilket innebär att eleverna får utveckla det juridiska språket parallellt med ämneskunskaperna. Tydliga rubriker och kärnmeningar hjälper eleverna att ta sig an texten. Centrala juridiska begrepp fetmarkeras och förklaras på ett lättfattligt sätt i sin kontext. Längst bak i boken finns alla centrala begrepp samlade och förklarade i en ordlista.

Uppgifter och begreppsträning

Tydliga kapitelstarter presenterar innehållet för eleverna. Löpande diskussions- och reflektionsfrågor stöttar läsförståelsen och befäster kunskaper. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, instuderingsfrågor (Vad har du lärt dig?), begreppsträning (Minns du begreppen?) samt en mer omfattande avslutandeuppgift.

Olika teman

Natur & Kulturs Privatjuridik består av sju kapitel. Det första kapitlet ger eleverna en omfattande introduktion till rättssystemet. Därefter följer kapitel med olika teman, inom vilka privatjuridikens olika områden tas upp: Handla, Leva, Bo, Jobba, Skadas samt Arv och Testamente.

Fokus på ungas vardag

Genom fokus på ungas vardag och engagerande uppgifter väcks elevernas intresse för ämnet. Många konkreta exempel ökar förståelsen för komplexa sammanhang och visar hur lagar tolkas och tillämpas. Eleverna får läsa om autentiska rättsfall och öva på att lösa juridiska problem

Språket är nyckeln till kunskap

Läromedlet tar avstamp i ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt vilket innebär att eleverna får utveckla det juridiska språket parallellt med ämneskunskaperna. Tydliga rubriker och kärnmeningar hjälper eleverna att ta sig an texten. Centrala juridiska begrepp fetmarkeras och förklaras på ett lättfattligt sätt i sin kontext. Längst bak i boken finns alla centrala begrepp samlade och förklarade i en ordlista.

Uppgifter och begreppsträning

Tydliga kapitelstarter presenterar innehållet för eleverna. Löpande diskussions- och reflektionsfrågor stöttar läsförståelsen och befäster kunskaper. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, instuderingsfrågor (Vad har du lärt dig?), begreppsträning (Minns du begreppen?) samt en mer omfattande avslutandeuppgift.