Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Ämneskunskaper för nyanlända elever som knäckt läskoden

Digital lärresurs SFI, Studieväg 1 SFI, Studieväg 2
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Med Omvärldskunskap på mycket lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i no- och so-ämnena. Boken passar för sva-undervisning i grundskolans förberedelseklasser.


Tryckta läromedel

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
Utgivningsdatum 2012-08-20
96 Sidor
ISBN 9789127427136
Inbunden
Provläs

Digitala läromedel

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Digital Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Digital
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Digital
Utgivningsdatum 2015-08-19
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443389
Onlineprodukt
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Lärarhandledning Webb Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2012-10-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127427143
Onlineprodukt
Provläs

Om Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ges ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap till elever som har knäckt läskoden. Eleverna utvecklar sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i NO- och SO-ämnena. Boken tar upp områdena kroppen, världen, Sverige, historia och religion.

Målsättningen är att eleverna ska få hjälp att sätta svenska ord på den kunskap de redan har, samtidigt som de lär sig mer inom ämnet. De ska också få stöd via modersmålet samt lära sig strategier för hur man kan använda modersmålet i inlärningen. Genom arbetet får eleven också läsförståelsestrategier. Det handlar om att hitta nyckelorden, lära sig sammanfatta, återberätta och aktivt ställa frågor tills man förstår. Eleven bygger också upp förmågan att göra antaganden om vad som kommer härnäst i texten med hjälp av rubriker och bilder.

Innehållsrik lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen har arbetsblad och intalad text och ger dig vägledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Digitalbok

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska finns även som digitalbok med all text inläst. Digitalboken innehåller dessutom bildkort, ordkort och skrivövningar.