Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap. Läromedlet riktar sig till elevern med ingen eller kort skolbakgrund.

Tryckta läromedel

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
Inbunden 96 sidor. 2012-08-20. ISBN 9789127427136
171 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Digital
Onlineprodukt 96 sidor. 2015-08-19. ISBN 9789127443389
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 200 sidor. 2012-10-12. ISBN 9789127427143
349 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ges ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap till elever som har knäckt läskoden. Eleverna utvecklar sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i NO- och SO-ämnena. Boken tar upp områdena kroppen, världen, Sverige, historia och religion.

Målsättningen är att eleverna ska få hjälp att sätta svenska ord på den kunskap de redan har, samtidigt som de lär sig mer inom ämnet. De ska också få stöd via modersmålet samt lära sig strategier för hur man kan använda modersmålet i inlärningen. Genom arbetet får eleven också läsförståelsestrategier. Det handlar om att hitta nyckelorden, lära sig sammanfatta, återberätta och aktivt ställa frågor tills man förstår. Eleven bygger också upp förmågan att göra antaganden om vad som kommer härnäst i texten med hjälp av rubriker och bilder.

Innehållsrik lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen har arbetsblad och intalad text och ger dig vägledning. Licensen gäller i 12 månader för en lärare.

Digitalbok

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska finns även som digitalbok med all text inläst. Digitalboken innehåller dessutom bildkort, ordkort och skrivövningar.