Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Omvärldskunskap – Grundläggande NO och SO på lätt svenska

Med Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i no- och so-ämnena. Boken passar för sfi samt för sva-undervisning i grundskolans förberedelseklasser och i gymnasieskolans språkintroduktionsklasser.  

Läs mer...
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok

Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok

Utkom 1 oktober 2019

Isbn
9789127455153
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
260 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Utkom 1 okt 2019
ISBN 9789127455153
260 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
260 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Utkom 1 okt 2019
ISBN 9789127455153
260 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Ingen Författare
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb

Utkom 31 oktober 2019

Isbn
9789127456686
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
614 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Utkom 31 okt 2019
ISBN 9789127456686
614 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
614 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Utkom 31 okt 2019
ISBN 9789127456686
614 kr
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO Lärarhandledning Webb

Andra intressanta titlar

Om Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska

Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska ges ämneskunskaper inom biologi, geografi, historia, religion och samhällskunskap till elever som har knäckt läskoden. Eleverna utvecklar sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i NO- och SO-ämnena. Boken tar upp områdena kroppen, världen, Sverige, naturen, skolan, politik, historia och religion.

Målsättningen är att eleverna ska få hjälp att sätta svenska ord på den kunskap de redan har, samtidigt som de lär sig mer inom ämnet. De ska också få stöd via modersmålet samt lära sig strategier för hur man kan använda modersmålet i inlärningen. Genom arbetet får eleven också läsförståelsestrategier. Det handlar om att hitta nyckelorden, lära sig sammanfatta, återberätta och aktivt ställa frågor tills man förstår. Eleven bygger också upp förmågan att göra antaganden om vad som kommer härnäst i texten med hjälp av rubriker och bilder.

Innehållsrik lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen innehåller lärarinstruktioner, ljudfiler och ett stort antal kopieringsunderlag. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Läroboken håller vad titeln anger och kan bli ett viktigt läromedel för många nyanlända. Catarina Economou, BTJ-häftet nr 24