Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska

Ämneskunskaper för nyanlända elever som knäckt läskoden

SFI, Studieväg 1 SFI, Studieväg 2
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Med Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i no- och so-ämnena. Boken passar för sfi samt för sva-undervisning i grundskolans förberedelseklasser och i gymnasieskolans språkintroduktionsklasser. 


Tryckta läromedel

Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok
Omvärldskunskap - Grundläggande NO och SO på lätt svenska Elevbok Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-26
112 Sidor
ISBN 9789127455153
Häftad

Om Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska

Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska ges ämneskunskaper inom biologi, geografi, historia, religion och samhällskunskap till elever som har knäckt läskoden. Eleverna utvecklar sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i NO- och SO-ämnena. Boken tar upp områdena kroppen, världen, Sverige, naturen, skolan, politik, historia och religion.

Målsättningen är att eleverna ska få hjälp att sätta svenska ord på den kunskap de redan har, samtidigt som de lär sig mer inom ämnet. De ska också få stöd via modersmålet samt lära sig strategier för hur man kan använda modersmålet i inlärningen. Genom arbetet får eleven också läsförståelsestrategier. Det handlar om att hitta nyckelorden, lära sig sammanfatta, återberätta och aktivt ställa frågor tills man förstår. Eleven bygger också upp förmågan att göra antaganden om vad som kommer härnäst i texten med hjälp av rubriker och bilder.

Innehållsrik lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen innehåller lärarinstruktioner, ljudfiler och ett stort antal kopieringsunderlag. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.