Levanders psykologi

Psykologi 1+2a

Levanders psykologi ger eleverna en tydlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven som sedan tillämpas på olika områden. Läroböckerna har ett tydligt upplägg, ett medryckande språk och ett rikt digitalt stöd.

Tryckta läromedel

Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet, tredje upplagan
Häftad 336 sidor. 2012-08-23. ISBN 9789127427167
329 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Levander Psykologi 1 för gymnasiet, andra upplagan
Häftad 192 sidor. 2011-01-10. ISBN 9789127421172
269 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Levander Texter i psykologi, andra upplagan
Häftad 288 sidor. 2000-05-04. ISBN 9789127450202
317 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Levander Fallbeskrivningar Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 2012-06-21. ISBN 9789127428164
84 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Levander Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 336 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127437234
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Levanders psykologi

Visa alla produkter (5 st)

Om Levanders psykologi

Levanders psykologi är populär bland både lärare och elever tack vare sitt tydliga upplägg och medryckande språk. Kapitlet "Vad är psykologi?" inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang.

Struktur

I Levanders psykologi är innehållet uppdelat i fem tematiska delar för bättre överblick och tydligare koppling till ämnesplanen:

* Perspektiv på psykologi
* Att tänka, känna och minnas
* Att formas som människa
* Hälsa och ohälsa
* Psykologi som vetenskap.

Perspektiv och tillämpning

Levanders psykologi ger eleverna en tydlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven som sedan tillämpas på olika områden. Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information, bearbetar den samt vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Fördjupningsområden såsom personlighetspsykologi, vetenskapsteori, genuspsykologi och psykologisk testning finns också med. Alla kapitel innehåller frågor, diskussionsuppgifter och lästips.

 

 

Psykologi 1

Psykologi 1 är anpassad till 50-poängskursen. Boken inleds med ett kapitel som introducerar ämnet och sätter det i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang. I boken får eleverna även läsa om främlingskap, genuspsykologi och minnespsykologi.

Psykologi 1 ger som tidigare en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. Boken tar även upp psykiska störningar.

Texter i psykologi

Antologin innehåller texter av både moderna forskare och klassiker. Texterna presenteras i korta ingresser och följs av ordförklaringar och diskussionsfrågor.

Kostnadsfritt extramaterial

Till Levanders psykologi finns digitalt extramaterial till den tryckta boken som du når via Mina sidor. Där kan du hitta:

* Specialskrivna filmer för att introducera de psykologiska perspektiven
* Fallbeskrivningar som fördjupar innehållet
* Quiz efter varje kapitel som sammanfattar och repeterar innehållet.

Levanders psykologi finns även som digitalbok, där extramaterialet är integrerat direkt i boken.