Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läs!

Läsförståelse på mycket lätt svenska

Läs! är ett läsförståelsematerial för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. Boken tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagaren, det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap. Alla texter finns inspelade på medföljande cd.

Läs mer...
Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska
Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska
Övrigt

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska

Utkom 29 september 2011

Isbn
9789127422445
Typ
Övrigt
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Läs!

Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Eleverna får läsa texter i olika genrer, till exempel beskrivande och instruerande texter.

Texterna är indelade i olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen:
* I skolan
* Hem och familj
* På fritiden
* På stan
* Kärlek och vänskap

Öva på olika nivåer

Texterna i Läs! följs av uppgifter på två eller tre nivåer. Det innebär att alla i gruppen kan utgå från samma text, men arbeta vidare med olika uppgifter beroende på var och ens språkliga nivå.

Intalningar som stöd

Texterna finns intalade på en cd som följer med Läs! Elever som behöver stöd kan alltså lyssna samtidigt som de följer med i texten.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.

Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Eleverna får läsa texter i olika genrer, till exempel beskrivande och instruerande texter.

Texterna är indelade i olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen:
* I skolan
* Hem och familj
* På fritiden
* På stan
* Kärlek och vänskap

Öva på olika nivåer

Texterna i Läs! följs av uppgifter på två eller tre nivåer. Det innebär att alla i gruppen kan utgå från samma text, men arbeta vidare med olika uppgifter beroende på var och ens språkliga nivå.

Intalningar som stöd

Texterna finns intalade på en cd som följer med Läs! Elever som behöver stöd kan alltså lyssna samtidigt som de följer med i texten.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.