Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läs!

Läs! är ett läsförståelsematerial för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. Boken tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagaren, det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap. Alla texter finns inspelade på medföljande cd.

Läs mer...
Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska
Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska
Övrigt

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska

Utkom 29 september 2011

Isbn
9789127422445
Typ
Övrigt
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Läs!

Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Eleverna får läsa texter i olika genrer, till exempel beskrivande och instruerande texter.

Texterna är indelade i olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen:
* I skolan
* Hem och familj
* På fritiden
* På stan
* Kärlek och vänskap

Öva på olika nivåer

Läs! har samma struktur som de andra böckerna i samma serie, Lyssna! och Lyssna mera!,  där varje övning består av två inläsningar, A och B, som är lika varandra gällande innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning och göra B som ett test. TIll varje inläst stycke finns uppgifter på två eller tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

Tryckt text som stöd

Manus till de inlästa materialet finns som kopieringsunderlag, så de elever som behöver stöd utan tryckt text när de lyssnar kan få en kopia. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns även ett elevblad där färdigställda övningar kan prickas av.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.

Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Eleverna får läsa texter i olika genrer, till exempel beskrivande och instruerande texter.

Texterna är indelade i olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen:
* I skolan
* Hem och familj
* På fritiden
* På stan
* Kärlek och vänskap

Öva på olika nivåer

Läs! har samma struktur som de andra böckerna i samma serie, Lyssna! och Lyssna mera!,  där varje övning består av två inläsningar, A och B, som är lika varandra gällande innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning och göra B som ett test. TIll varje inläst stycke finns uppgifter på två eller tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

Tryckt text som stöd

Manus till de inlästa materialet finns som kopieringsunderlag, så de elever som behöver stöd utan tryckt text när de lyssnar kan få en kopia. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns även ett elevblad där färdigställda övningar kan prickas av.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.