Klara språket

I Klara språket arbetar eleverna med svenska utifrån skönlitteratur och faktatexter. Med hjälp av den kombinerade läro- och arbetsboken får elever som behöver lugnare inlärningstakt grundläggande grammatikkunskaper samt träna på olika moment inom läsa, skriva och tala.

Läs mer...
Klara språket Allt i ett-bok Klara språket Allt i ett-bok
Klara språket Allt i ett-bok

Allt i ett-bok

Utkom 1 juli 2005

Isbn
9789127734876
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Klara språket

Klara språket är en kombinerad läro- och arbetsbok som lämpar sig väl för elever som behöver ett konkret och handfast material att utgå ifrån.

Varje kapitel inleds med avsnitt ur romaner av bland annat Mats Wahl och Annika Thor, dikter av till exempel Edith Södergran och enkla, intressanta faktatexter. Övningarna som följer är direkt knutna till texten och sorterade under fyra rubriker:

Text och tanke
Eleverna får här möjlighet att analysera och fundera över textens ord, budskap, karaktärer och handling.

Text och språk
Eleverna arbetar i detta avsnitt med olika grammatiska moment som förekommer i texten.

Skapa och skriv
Med texten som utgångspunkt arbetar eleverna med språklig korrekthet och skrivregler.

Skapa och berätta
Eleverna får arbeta med texten ur ett annat perspektiv, nämliga det muntliga.