Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jobba - introduktion till arbetslivet

Boken riktar sig främst till sfi och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och innehåller information om den svenska arbetsmarknaden tillsammans med praktiska tips och övningar.

Läs mer...
Jobba - introduktion till arbetslivet Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet

Jobba - introduktion till arbetslivet

Utkom 5 augusti 2020

Isbn
9789127456389
Typ
Häftad
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.
Jobba som kock Jobba som kock
Jobba som kock

Jobba som kock

Utkom 10 augusti 2021

Isbn
9789127460270
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Jobba som undersköterska Jobba som undersköterska
Jobba som undersköterska

Jobba som undersköterska

Utkom 30 maj 2022

Isbn
9789127460287
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok
Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok
Onlineprodukt

Jobba - introduktion till arbetslivet Digitalbok

Utkom 10 september 2020

Isbn
9789127457782
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Jobba – introduktion till arbetslivet

Jobba – introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C–D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar. Till boken hör också yrkeshäften som fokuserar särskilt på hur det är att jobba inom branscherna kök och restaurang, vård och omsorg, barnomsorg samt transport och bygg.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du lär dig bland annat om lagar och regler och hur du hittar rätt i arbetslivet med alla möjligheter som erbjuds. Det finns även ett enskilt kapitel som fokuserar på att söka arbete, med en mängd praktiska tips om att skriva cv och personligt brev, samt hur du bäst förbereder dig inför en anställningsintervju. 

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler som ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen om hur du till exempel småpratar på fikarasten, inleder ett samtal och hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper till att utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

Extramaterial

Extramaterialet innehåller ett stort antal webbövningar och ljudfiler. Ljudfilerna innehåller både inlästa texter och hörförståelser. Ordkunskapsövningarna tränar yrkesspråket samt vanliga ord och uttryck från allmänspråket och hjälper till att befästa det nya ordförrådet.

Jobba tar upp frågor som:

  • Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?
  • Hur kan jag hitta jobb? Och hur söker jag jobb?
  • Vilka lagar och regler finns i Sverige?
  • Hur ser vardagen ut på en arbetsplats?
  • Hur kommunicerar jag på arbetet?

Tillhörande yrkeshäften

Till introduktionsboken hör olika yrkeshäften. I dem fördjupas kunskaper om olika yrken på ett personligt, lättillgängligt och språkutvecklande sätt.  Serien kommer att beskriva hur det är att jobba som kock, undersköterska, inom barnomsorg samt i transport- och byggbranschen. Tanken är att först arbeta med introduktionsboken och grunderna om arbetslivet i Sverige, för att sedan komplettera och fördjupa kunskaperna om ett eller flera yrken om den yrkesinriktning du är intresserad av.

Om Jobba som kock och Jobba som undersköterska

Yrkeshäftena är berättande och personliga då vi får följa personer som utbildar sig till olika yrken, och sen ta del av deras arbetsvardag i olika nedslag. I Jobba som kock följer vi Hiba som utbildar sig till kock och får arbete i ett skolkök och i Jobba som undersköterska följer vi Daniels väg till att bli undersköterska och hans vardag på ett äldreboende.

Varje avsnitt innehåller text och övningar som till exempel läsförståelse, diskussionsuppgifter och ordövningar. Det är fokus på ord och begrepp som används i det dagliga arbetet, och du får öva på att förstå och använda orden i sitt sammanhang. I det kostnadsfria extramaterialet finns det webbövningar för ytterligare ordträning och repetition, ljudfiler till alla texter och till hörförståelseuppgiften, samt facit till alla uppgifter.   

Extramaterialet till Jobba som undersköterska publiceras löpande under våren 2022. 

 

Boken är viktig för alla som är nya i Sverige, både språkligt och innehållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5.

BTJ-häftet nr 20, 2020


Jobba – introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C–D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar. Till boken hör också yrkeshäften som fokuserar särskilt på hur det är att jobba inom branscherna kök och restaurang, vård och omsorg, barnomsorg samt transport och bygg.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du lär dig bland annat om lagar och regler och hur du hittar rätt i arbetslivet med alla möjligheter som erbjuds. Det finns även ett enskilt kapitel som fokuserar på att söka arbete, med en mängd praktiska tips om att skriva cv och personligt brev, samt hur du bäst förbereder dig inför en anställningsintervju. 

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler som ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen om hur du till exempel småpratar på fikarasten, inleder ett samtal och hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper till att utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

Extramaterial

Extramaterialet innehåller ett stort antal webbövningar och ljudfiler. Ljudfilerna innehåller både inlästa texter och hörförståelser. Ordkunskapsövningarna tränar yrkesspråket samt vanliga ord och uttryck från allmänspråket och hjälper till att befästa det nya ordförrådet.

Jobba tar upp frågor som:

  • Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?
  • Hur kan jag hitta jobb? Och hur söker jag jobb?
  • Vilka lagar och regler finns i Sverige?
  • Hur ser vardagen ut på en arbetsplats?
  • Hur kommunicerar jag på arbetet?

Tillhörande yrkeshäften

Till introduktionsboken hör olika yrkeshäften. I dem fördjupas kunskaper om olika yrken på ett personligt, lättillgängligt och språkutvecklande sätt.  Serien kommer att beskriva hur det är att jobba som kock, undersköterska, inom barnomsorg samt i transport- och byggbranschen. Tanken är att först arbeta med introduktionsboken och grunderna om arbetslivet i Sverige, för att sedan komplettera och fördjupa kunskaperna om ett eller flera yrken om den yrkesinriktning du är intresserad av.

Om Jobba som kock och Jobba som undersköterska

Yrkeshäftena är berättande och personliga då vi får följa personer som utbildar sig till olika yrken, och sen ta del av deras arbetsvardag i olika nedslag. I Jobba som kock följer vi Hiba som utbildar sig till kock och får arbete i ett skolkök och i Jobba som undersköterska följer vi Daniels väg till att bli undersköterska och hans vardag på ett äldreboende.

Varje avsnitt innehåller text och övningar som till exempel läsförståelse, diskussionsuppgifter och ordövningar. Det är fokus på ord och begrepp som används i det dagliga arbetet, och du får öva på att förstå och använda orden i sitt sammanhang. I det kostnadsfria extramaterialet finns det webbövningar för ytterligare ordträning och repetition, ljudfiler till alla texter och till hörförståelseuppgiften, samt facit till alla uppgifter.   

Extramaterialet till Jobba som undersköterska publiceras löpande under våren 2022. 

 

Boken är viktig för alla som är nya i Sverige, både språkligt och innehållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5.

BTJ-häftet nr 20, 2020