Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jobba - introduktion till arbetslivet

Boken riktar sig främst till sfi och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och innehåller information om den svenska arbetsmarknaden tillsammans med praktiska tips och övningar.

Läs mer...
Jobba - introduktion till arbetslivet Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
nyhet

Jobba - introduktion till arbetslivet

Utkom 5 augusti 2020

Isbn
9789127456389
Licenstid
365 dagar
Typ
Häftad
Du har nått den maximala köpsumman.
260 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
Utkom 5 aug 2020
ISBN 9789127456389
260 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
260 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
Utkom 5 aug 2020
ISBN 9789127456389
260 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
Ingen Författare
Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Onlineprodukt
kommande

Digital

Utkommer 7 september 2020

Isbn
9789127457775
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Digital
Utkommer 7 sep 2020
ISBN 9789127457775
174 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Digital
174 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Digital
Utkommer 7 sep 2020
ISBN 9789127457775
174 kr
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Digital
Ingen Författare
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital
Jobba - introduktion till arbetslivet Digital

Andra intressanta titlar

Om Jobba – introduktion till arbetslivet

Jobba – introduktion till arbetslivet fungerar som en förberedelse inför ett arbetsliv för den som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C–D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar med en genomgång av de viktigaste lagarna och reglerna i kapitlet Lagar och regler på jobbet. Vidare beskriver boken också hur man hittar rätt i arbetslivet i kapitlet Olika vägar till jobb. Kapitlet Att söka arbete innehåller också en mängd praktiska tips på hur man skriver ett cv och ett personligt brev samt hur man förbereder sig inför en anställningsintervju.

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler när man är ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen som är bra att känna till när man är ny på en svensk arbetsplats – till exempel hur man småpratar på fikarasten, hur man inleder ett samtal eller hur man hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper eleverna att befästa det nya ordförrådet och utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

Extramaterial

Extramaterialet till boken består av ett stort antal webbövningar som hjälper eleverna att befästa det nya ordförrådet och utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier. Webbövningarna är under produktion och publiceras under HT-20.


Jobba tar upp frågor som:

  • Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?
  • Hur kan man hitta jobb? Och hur söker man jobb?
  • Vilka lagar och regler finns i Sverige?
  • Hur ser vardagen ut på en arbetsplats?
  • Hur kommunicerar man på arbetet?