Jobba - introduktion till arbetslivet

Boken riktar sig främst till sfi och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och innehåller information om den svenska arbetsmarknaden tillsammans med praktiska tips och övningar.

Läs mer...
Jobba - introduktion till arbetslivet Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
kommande

Jobba - introduktion till arbetslivet

Utkommer 1 juni 2020

Isbn
9789127456389
Typ
Häftad
Du har nått den maximala köpsumman.
Jobba - introduktion till arbetslivet
Jobba - introduktion till arbetslivet
Ingen Författare
302 kr

Om Jobba – introduktion till arbetslivet

Jobba – introduktion till arbetslivet fungerar som en förberedelse inför ett arbetsliv för människor som är nya i Sverige. Materialet hjälper till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med lättlästa faktatexter, samtalsövningar, reflektionsuppgifter och personliga berättelser från arbetslivet.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar med en genomgång av de viktigaste lagarna och reglerna i kapitlet Lagar och regler på jobbet. Vidare beskriver boken också hur man hittar rätt i arbetslivet i kapitlet Olika vägar till jobb. Kapitlet Att söka arbete innehåller också en mängd praktiska tips på hur man skriver ett cv och ett personligt brev samt hur man förbereder sig inför en anställningsintervju.

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler när man är ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen som är bra att känna till när man är ny på en svensk arbetsplats – till exempel hur man småpratar på fikarasten, hur man inleder ett samtal eller hur man hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper eleverna att befästa det nya ordförrådet och utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.