Impuls Samhälle

Samhällskunskap
7-9

Impuls Samhälle är ett tankeväckande läromedel i samhällskunskap som jobbar engagerat med demokrati. Impuls leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. 


Tryckta läromedel

Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 1 Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 1
Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 1
Utgivningsdatum 2009-05-04
124 Sidor
ISBN 9789127414396
Häftad
Provläs
Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 2 Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 2
Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 2
Utgivningsdatum 2009-05-18
136 Sidor
ISBN 9789127414402
Häftad
Provläs
Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 3 Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 3
Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 3
Utgivningsdatum 2009-07-09
144 Sidor
ISBN 9789127414419
Häftad
Provläs
Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok
Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok
Utgivningsdatum 2009-08-11
392 Sidor
ISBN 9789127757493
Häftad

Digitala läromedel

Impuls Samhälle 7-9 Lärarhandledning Webb Impuls Samhälle 7-9 Lärarhandledning Webb
Impuls Samhälle 7-9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2009-10-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127414426
Onlineprodukt
Provläs

Visa alla produkter (5 st)

Om Impuls Samhälle

Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan - din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen - det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten.

Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus. Följande kapitel ingår: Jorden vårt hem, Massmedierna - om information och påverkan, Hur samhället styrs, Den europeiska gemenskapen, Vår miljö, samt ett kapitel om etik och värdegrundsfrågor: Vårt ansvar för varandra.

Grundbok 3 vidgas perspektivet ytterligare och världen och de stora frågorna hamnar i centrum i kapitlen: Vid sidan om, Din framtid - om arbete och utbildning, Samhällsekonomi, En värld full av konflikter, Konflikter i orättvisans spår, Hur löser vi världens konflikter? samt Vår gemensamma framtid.

Serien Impuls

Enligt NE betyder ordet impuls "påverkan som leder vidare". Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse.

Grund- och stadieböckerna

Impuls utgår från läromedlet PULS. För att underlätta för eleven att skapa förståelse för ämnena har Impuls försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Uppslagen bygger på samspelet mellan text och bild. för att uppmana eleverna till engagerande samtal och diskussioner i klassrummet. Om du vill kan du bygga hela lektioner kring uppslagen.

Impuls finns som både stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker och till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna innehåller bland annat avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Handledningarna består av pdf:er som laddas ner och delas av lärare i skolan. 

Söker du något annat, något som kräver lite mer? Av dig? Av dina elever? Då är Impuls alternativet, ett läromedel som tar förmågorna på allvar!