Impuls Religion

Religionskunskap
7-9

Impuls Religion är ett tankeväckande läromedel som behandlar alla världens religioner. Impuls leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. 


Tryckta läromedel

Impuls Religion 7-9 Grundbok 1 Impuls Religion 7-9 Grundbok 1
Impuls Religion 7-9 Grundbok 1
Utgivningsdatum 2008-11-11
128 Sidor
ISBN 9789127414303
Häftad
Provläs
Impuls Religion 7-9 Grundbok 2 Impuls Religion 7-9 Grundbok 2
Impuls Religion 7-9 Grundbok 2
Utgivningsdatum 2009-05-04
116 Sidor
ISBN 9789127414310
Häftad
Provläs
Impuls Religion 7-9 Grundbok 3 Impuls Religion 7-9 Grundbok 3
Impuls Religion 7-9 Grundbok 3
Utgivningsdatum 2009-10-23
132 Sidor
ISBN 9789127414327
Häftad
Provläs
Impuls Religion 7-9 Stadiebok Impuls Religion 7-9 Stadiebok
Impuls Religion 7-9 Stadiebok
Utgivningsdatum 2009-11-25
368 Sidor
ISBN 9789127757479
Häftad

Digitala läromedel

Impuls Religion 7-9 Lärarhandledning Webb Impuls Religion 7-9 Lärarhandledning Webb
Impuls Religion 7-9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2009-07-31
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127414440
Onlineprodukt
Provläs

Visa alla produkter (5 st)

Om Impuls Religion

Impuls Religion Grundbok 1 handlar i första hand om de abrahamitiska religionerna och är indelad i fem kapitel: Är du religiös? Judendom, Kristendom, Islam och Allt det där andra då?

Grundbok 2 är också indelad i fem kapitel: Att möta religionerna, Naturnära folks religioner, Hinduism, Buddism och Allt det där andra då?

Grundbok 3 lyfts etikfrågorna fram liksom väckelserörelserna i Sverige, nya religiösa rörelser och alternativa livsåskådningar som feminism, marxism och ekosofi. Boken är indelad i kapitlen: Att tolka livet, Sverige i går, i dag, i morgon, Synvändor samt Etik - att värdera och agera.

Serien Impuls

Enligt NE betyder ordet impuls "påverkan som leder vidare". Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse.

Grund- och stadieböckerna

Impuls utgår från läromedlet PULS. För att underlätta för eleven att skapa förståelse för ämnena har Impuls försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Uppslagen bygger på samspelet mellan text och bild. för att uppmana eleverna till engagerande samtal och diskussioner i klassrummet. Om du vill kan du bygga hela lektioner kring uppslagen.

Impuls finns som både stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker och till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna innehåller bland annat avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Handledningarna består av pdf:er som laddas ner och delas av lärare i skolan. 

Söker du något annat, något som kräver lite mer? Av dig? Av dina elever? Då är Impuls alternativet, ett läromedel som tar förmågorna på allvar!