Impuls Geografi

Geografi
7-9

Impuls Geografi betonar det viktigaste av allt i geografiämnet: förmågan att kunna se sambanden. Impuls leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. 


Tryckta läromedel

Impuls Geografi 7-9 Grundbok 1 Impuls Geografi 7-9 Grundbok 1
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 1
Utgivningsdatum 2009-04-24
120 Sidor
ISBN 9789127414365
Häftad
Provläs
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 2 Impuls Geografi 7-9 Grundbok 2
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 2
Utgivningsdatum 2009-06-29
144 Sidor
ISBN 9789127414372
Häftad
Provläs
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 3 Impuls Geografi 7-9 Grundbok 3
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 3
Utgivningsdatum 2009-07-09
168 Sidor
ISBN 9789127414389
Häftad
Provläs
Impuls Geografi 7-9 Stadiebok Impuls Geografi 7-9 Stadiebok
Impuls Geografi 7-9 Stadiebok
Utgivningsdatum 2009-08-11
416 Sidor
ISBN 9789127757431
Häftad

Digitala läromedel

Impuls Geografi 7-9 Lärarhandledning Webb Impuls Geografi 7-9 Lärarhandledning Webb
Impuls Geografi 7-9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2009-10-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127414457
Onlineprodukt
Provläs

Visa alla produkter (5 st)

Om Impuls Geografi

Grundbok 1 handlar om naturgeografi och tar upp jordens naturliga förutsättningar i fyra kapitel: Jorden och kartan, Jordskorpan - grunden för allt liv, Klimat och vegetation samt Jordens vatten.

Grundbok 2 behandlar kulturgeografi, hur människan använder och förändrar jorden. Den innehåller sex kapitel: Världens befolkning, Marken, maten och landskapet, Städer, Näringslivet i världen, Energi samt Geografi och politik.

Grundbok 3 handlar om regioner i världen och är en syntes av Grundbok 1 och 2. Kapitlen har rubrikerna: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien samt Antarktis.

Serien Impuls

Enligt NE betyder ordet impuls "påverkan som leder vidare". Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse.

Grund- och stadieböckerna

Impuls utgår från läromedlet PULS. För att underlätta för eleven att skapa förståelse för ämnena har Impuls försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Uppslagen bygger på samspelet mellan text och bild. för att uppmana eleverna till engagerande samtal och diskussioner i klassrummet. Om du vill kan du bygga hela lektioner kring uppslagen.

Impuls finns som både stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker och till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna innehåller bland annat avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Handledningarna består av pdf:er som laddas ner och delas av lärare i skolan. 

 

Söker du något annat, något som kräver lite mer? Av dig? Av dina elever? Då är Impuls alternativet, ett läromedel som tar förmågorna på allvar!

Digilär Geografi för högstadiet

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter. Läs mer, pröva och köp via Digilär.se!

Läs mer