Impuls Geografi

Impuls Geografi betonar det viktigaste av allt i geografiämnet: förmågan att kunna se sambanden. Impuls leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. 

Tryckta läromedel

Impuls Geografi 7-9 Grundbok 1
Häftad 120 sidor. 2009-04-24. ISBN 9789127414365
129 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 2
Häftad 144 sidor. 2009-06-29. ISBN 9789127414372
129 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Impuls Geografi 7-9 Grundbok 3
Häftad 168 sidor. 2009-07-09. ISBN 9789127414389
129 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Impuls Geografi 7-9 Stadiebok
Häftad 416 sidor. 2009-08-11. ISBN 9789127757431
319 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Impuls Geografi 7-9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 244 sidor. 2009-10-13. ISBN 9789127414457
900 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (5 st)

Om Impuls Geografi

Grundbok 1 handlar om naturgeografi och tar upp jordens naturliga förutsättningar i fyra kapitel: Jorden och kartan, Jordskorpan - grunden för allt liv, Klimat och vegetation samt Jordens vatten.

Grundbok 2 behandlar kulturgeografi, hur människan använder och förändrar jorden. Den innehåller sex kapitel: Världens befolkning, Marken, maten och landskapet, Städer, Näringslivet i världen, Energi samt Geografi och politik.

Grundbok 3 handlar om regioner i världen och är en syntes av Grundbok 1 och 2. Kapitlen har rubrikerna: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien samt Antarktis.

Serien Impuls

Enligt NE betyder ordet impuls "påverkan som leder vidare". Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse.

Grund- och stadieböckerna

Impuls utgår från läromedlet PULS. För att underlätta för eleven att skapa förståelse för ämnena har Impuls försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Uppslagen bygger på samspelet mellan text och bild. för att uppmana eleverna till engagerande samtal och diskussioner i klassrummet. Om du vill kan du bygga hela lektioner kring uppslagen.

Impuls finns som både stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker och till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna innehåller bland annat avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Handledningarna består av pdf:er som laddas ner och delas av lärare i skolan. 

 

Söker du något annat, något som kräver lite mer? Av dig? Av dina elever? Då är Impuls alternativet, ett läromedel som tar förmågorna på allvar!