ESS i svenska 6

ESS i svenska går igenom svenskämnets alla moment. Med en klar och tydlig struktur som är lätt att arbeta med är läromedlet gediget, populärt och behovsanpassat. 

Tryckta läromedel

ESS i svenska 6 Lärobok, fjärde upplagan
Häftad 192 sidor. 2010-01-27. ISBN 9789127762237
159 kr
Köp direkt via din återförsäljare
ESS i svenska 6 Studiebok m facit, fjärde upplagan
Häftad 136 sidor. 2010-02-19. ISBN 9789127762244
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om ESS i svenska

ESS i svenska får eleverna en tydlig guidning genom svenskämnets innehåll med utrymme för både reflektion och diskussion. Med hjälp av ett rikt och varierat övningsmaterial i Studieboken kan eleverna träna sina färdigheter och produktion. Då övningarna är av olika svårighetsgrad hjälper det dig att skapa rätt förutsättningar för att varje elev ska nå kunskapskraven.