ESS i svenska 6

Svenska
4-6

ESS i svenska går igenom svenskämnets alla moment. Med en klar och tydlig struktur som är lätt att arbeta med är läromedlet gediget, populärt och behovsanpassat. 


Tryckta läromedel

ESS i svenska 6 Lärobok, fjärde upplagan ESS i svenska 6 Lärobok, fjärde upplagan
ESS i svenska 6 Lärobok, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2010-01-27
192 Sidor
ISBN 9789127762237
Häftad
Provläs
ESS i svenska 6 Studiebok m facit, fjärde upplagan ESS i svenska 6 Studiebok m facit, fjärde upplagan
ESS i svenska 6 Studiebok m facit, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2010-02-19
136 Sidor
ISBN 9789127762244
Häftad

Om ESS i svenska

ESS i svenska får eleverna en tydlig guidning genom svenskämnets innehåll med utrymme för både reflektion och diskussion. Med hjälp av ett rikt och varierat övningsmaterial i Studieboken kan eleverna träna sina färdigheter och produktion. Då övningarna är av olika svårighetsgrad hjälper det dig att skapa rätt förutsättningar för att varje elev ska nå kunskapskraven.