Echo Main Issues 5 och 6

Digital lärresurs Engelska
GY VUX

Med Echo studerar ni viktiga samhällsfrågor utifrån fakta och fiktion. Med hjälp av informativa texter, läsvärda noveller och autentiska diskussioner runt varje ämne skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest. Main Issues är huvudboken i serien och finns för Engelska 5 och 6. 

Tryckta läromedel

Echo 5 Main Issues Elevbok Echo 5 Main Issues Elevbok
Echo 5 Main Issues Elevbok
Utgiven: 2013-04-30
144 Sidor
ISBN 9789127427297
Häftad
269 kr
Provläs
Echo 6 Main Issues Elevbok Echo 6 Main Issues Elevbok
Echo 6 Main Issues Elevbok
Utgiven: 2014-05-19
232 Sidor
ISBN 9789127427310
Häftad
289 kr
Provläs

Digitala läromedel

Echo 5 Main Issues Elevbok Digital Echo 5 Main Issues Elevbok Digital
Echo 5 Main Issues Elevbok Digital
Utgiven: 2013-11-08
192 Sidor
ISBN 9789127434394
Onlineprodukt
99 kr
Echo 6 Main Issues Elevbok Digital Echo 6 Main Issues Elevbok Digital
Echo 6 Main Issues Elevbok Digital
Utgiven: 2014-10-25
230 Sidor
ISBN 9789127427327
Onlineprodukt
99 kr

Kostnadsfritt extramaterial

Echo 5 Main Issues
Echo 6 Main Issues

Om Echo Main Issues

Main Issues 5 – Engelska 5 för studieförberedande program

Boken innehåller tio specialskrivna texter med ett engagerande ämne i varje kapitel, till exempel Prejudice and discrimination, Global tourism och Hooliganism. Texterna är skrivna i varsin genre och fungerar som modeller för att tala och skriva själv. Målen för varje tema är tydliga och språket används för konkreta syften. I Resource pages får eleven verktyg för att lyckas i sin skriftliga och muntliga produktion.

Undervisar du på yrkesprogram eller har elever som behöver extra struktur? Kolla på Main Issues Vocational.

Kombinera huvudboken Main Issues 5 med novellerna i Short Stories 5 för att bygga större teman, eller använd separat.

Main Issues 6 – Engelska 6 för alla program

Main Issues 6 presenterar ytterligare tio verklighetsnära teman. Texterna är specialskrivna och autentiska från olika delar av den engelsktalande världen. Eleverna jämför texter och läser kritiskt, samt jobbar med strategier, språk och att skriva och tala i genrer. Det finns även en resurssektion med instruktioner för egen produktion.

Kombinera huvudboken Main Issues 6 med novellerna och textutdragen i Short Stories 6 för att bygga större teman, eller använd separat.

Kostnadsfritt extramaterial

Echo fortsätter på webben! Här kan eleverna öva extra på grammatik och ordkunskap samt hörförståelse. För Echo 5 finns hörförståelsen som filmade scener. Alla bokens texter är inlästa och eleverna har tillgång till bokens facit.

Digitalbok

Hela boken är inläst med naturligt.

Lärarhandledning

Finns för Echo 5 och 6 och är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Vad är Echo?

Echo är engelskläromedlet som består av faktatexter och noveller som skapar engagemang!

Main Issues

I huvudboken presenteras en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. Specialskrivna och läsvärda texter skapar diskussion och engagemang.

Short Stories

Med novellerna integrerar du skönlitteratur i temat. Short Stories knyter an till samhällsfrågorna i Main Issues och ger ytterligare vinklar.

Film, diskussioner och lärarstöd

Texternas teman diskuteras av verkliga engelsktalande ungdomar som ger sin syn och fungerar som hörförståelse. I Engelska 5 har du också tillgång till de filmade samtal. För att avsluta temat finns intressanta slutuppgifter för eleverna, samt lärarhandledningens färdighetsprov och bedömningsstöd för dig som lärare.