Echo Main Issues 5 Vocational

Echo är läromedlet som ger dig möjlighet att undervisa på ditt sätt. Med verklighetsnära ämnen, genretexter, noveller och webbmaterial skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest. Main Issues Vocational passar som huvudbok för Engelska 5 på yrkesprogram eller för alla elever som behöver extra struktur i texter och uppgifter.

Tryckta läromedel

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok
Häftad 224 sidor. 2014-10-03. ISBN 9789127435186
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Digital
Onlineprodukt 192 sidor. 2014-12-19. ISBN 9789127435193
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Echo 5 Vocational

Om Echo Main Issues 5 Vocational

Main Issues Vocational är en huvudbok med samma svårighetsnivå som ”vanliga” Main Issues 5. Här presenteras specialskrivna texter med en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. Boken är helt på engelska med fokus på genrer och form.

Main Issues Vocational är skriven för elever som önskar extra struktur och tydligare instruktioner för att lyckas. Det kan gälla yrkesprogram eller elever på andra program.  Boken passar elever som behöver:

* utmanande men något kortare texter
* steg-för-steg-instruktioner till uppgifter
* extra träning i språkliga strategier
* visst fokus på arbetsliv, men främst allmänna
* kunskaper som leder till måluppfyllelse

Kostnadsfritt extramaterial

I Echo ingår alltid inlästa texter, filmer, hörövningar och webbövningar, oavsett om du använder tryckt eller digital bok. Extramaterialet nås via Mina sidor. Det är enkelt och gratis att öppna ett konto.

Tillsammans med Short Stories 5  blir det enkelt att integrera skönlitteratur i undervisningen.  Novellerna i Short Stories är tillräckligt korta för att alla ska klara att läsa dem, men ger också ordentliga läsutmaningar och språkträning. Om du kombinerar båda böckderna, så kan du koppla samhällsfrågorna i Main Issues till var sin novell i Short Stories. På så vis kan du bygga större projekt och använda fakta och fiktion i samspel.