Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Echo Main Issues Vocational

Med Echo studerar ni viktiga samhällsfrågor utifrån fakta och fiktion. Med hjälp av informativa texter, läsvärda noveller och autentiska diskussioner runt varje ämne skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest. Main Issues Vocational passar som huvudbok för Engelska 5 på yrkesprogram eller för alla elever som behöver extra struktur i texter och uppgifter.

Läs mer...
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok

Utkom 3 oktober 2014

Isbn
9789127435186
Typ
Häftad
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Digitalbok Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Digitalbok
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Digitalbok
Onlineprodukt

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Digitalbok

Utkom 19 december 2014

Isbn
9789127439511
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Echo Main Issues 5

Main Issues Vocational har samma svårighetsnivå som ”vanliga” Main Issues 5. Här presenteras specialskrivna texter med en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. Boken är helt på engelska med fokus på genrer och form. 

Main Issues Vocational är en huvudbok med gott om om stöd och hjälp för elever som behöver:

* utmanande men något kortare texter
* steg-för-steg-instruktioner till uppgifter
* extra träning i språkliga strategier
* visst fokus på arbetsliv, men främst allmänna
* kunskaper som leder till måluppfyllelse

Kostnadsfritt extramaterial

Echo fortsätter på webben! Här kan eleverna öva extra på grammatik och ordkunskap samt hörförståelse. 

Digitalbok

Hela boken är inläst med naturligt.

Tillsammans med Short Stories 5  blir det enkelt att integrera skönlitteratur i undervisningen.  Novellerna i Short Stories är tillräckligt korta för att alla ska klara att läsa dem, men ger också ordentliga läsutmaningar och språkträning. Om du kombinerar båda böckderna, så kan du koppla samhällsfrågorna i Main Issues till var sin novell i Short Stories. På så vis kan du bygga större projekt och använda fakta och fiktion i samspel.

Main Issues Vocational har samma svårighetsnivå som ”vanliga” Main Issues 5. Här presenteras specialskrivna texter med en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. Boken är helt på engelska med fokus på genrer och form. 

Main Issues Vocational är en huvudbok med gott om om stöd och hjälp för elever som behöver:

* utmanande men något kortare texter
* steg-för-steg-instruktioner till uppgifter
* extra träning i språkliga strategier
* visst fokus på arbetsliv, men främst allmänna
* kunskaper som leder till måluppfyllelse

Kostnadsfritt extramaterial

Echo fortsätter på webben! Här kan eleverna öva extra på grammatik och ordkunskap samt hörförståelse. 

Digitalbok

Hela boken är inläst med naturligt.

Tillsammans med Short Stories 5  blir det enkelt att integrera skönlitteratur i undervisningen.  Novellerna i Short Stories är tillräckligt korta för att alla ska klara att läsa dem, men ger också ordentliga läsutmaningar och språkträning. Om du kombinerar båda böckderna, så kan du koppla samhällsfrågorna i Main Issues till var sin novell i Short Stories. På så vis kan du bygga större projekt och använda fakta och fiktion i samspel.

Vad är Echo?

Echo är engelskläromedlet som består av faktatexter och noveller som skapar engagemang!

Main Issues

I huvudboken presenteras en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. Specialskrivna och läsvärda texter skapar diskussion och engagemang.

Short Stories

Med novellerna integrerar du skönlitteratur i temat. Short Stories knyter an till samhällsfrågorna i Main Issues och ger ytterligare vinklar.

Film, diskussioner och lärarstöd

Texternas teman diskuteras av verkliga engelsktalande ungdomar som ger sin syn och fungerar som hörförståelse. I Engelska 5 har du också tillgång till de filmade samtal. För att avsluta temat finns intressanta slutuppgifter för eleverna, samt lärarhandledningens färdighetsprov och bedömningsstöd för dig som lärare.

Echo är engelskläromedlet som består av faktatexter och noveller som skapar engagemang!

Main Issues

I huvudboken presenteras en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. Specialskrivna och läsvärda texter skapar diskussion och engagemang.

Short Stories

Med novellerna integrerar du skönlitteratur i temat. Short Stories knyter an till samhällsfrågorna i Main Issues och ger ytterligare vinklar.

Film, diskussioner och lärarstöd

Texternas teman diskuteras av verkliga engelsktalande ungdomar som ger sin syn och fungerar som hörförståelse. I Engelska 5 har du också tillgång till de filmade samtal. För att avsluta temat finns intressanta slutuppgifter för eleverna, samt lärarhandledningens färdighetsprov och bedömningsstöd för dig som lärare.