Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Echo, andra upplagan

Vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet revideras och blir ännu bättre. Precis som tidigare innehåller Echo olika texttyper med fokus på engagerande och ibland utmanande samhällsfrågor. Bland nyheterna finns flera nyskrivna kapitel och flera nya övningstyper för att eleverna ska utveckla en allsidig språklig säkerhet.

Läs mer...
Echo 5, andra upplagan Echo 5, andra upplagan
Echo 5, andra upplagan
kommande

Echo 5, andra upplagan

Utkommer 10 augusti 2022

Isbn
9789127461253
Typ
Häftad
Sidantal
296
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Echo, andra upplagan

​Echo 5

Echo 5 riktar sig till elever som läser kursen engelska 5 på gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Tematiska kapitel

Bokens tematiska upplägg med teman som 24-Hour Lifestyle, Healthy Changes, Mother Earth, Beyond Prejudice och The Art of Fantasy, väcker elevernas intresse och engagemang. Varje kapitel består av en huvudtext och i vartannat kapitel även en hel novell som berör kapitlets övergripande tema. Review, brochure, email, testimonial, blog och speech transcript är exempel på texttyper och bidrar med variation och en ökad genremedvetenhet.

Utvecklande övningar

En nyhet i andra upplagan är kapitelstarterna med målbeskrivningar och diskussionsuppgifter för att eleverna ska få möjlighet att aktivera sin förförståelse och bekanta sig med. I varje kapitel följs huvudtexten av en mängd övningar som tränar olika förmågor, ny vokabulär och texttypiska moment.

I Let’s practice tränar eleverna bland annat på läs- och hörförståelse. De populära övningstyperna Short Discussion och Quick Writing finns kvar. I Learn how övar eleverna på genrer och förbereder sig på så sätt inför slutuppgiften, Final task. Här får de ta del av en mönstertext och lära sig användbara fraser och textdisposition samt anpassning till situation, sammanhang och mottagare.

Bedömning

I varje kapitel finns gott om både receptiva och produktiva uppgifter vilket möjliggör för dig som lärare att kontinuerligt bedöma elevernas utveckling i språket. I varje kapitel finns också antingen en större muntlig eller skriftlig slutuppgift, Final task, som kan användas som bedömningsunderlag. I den webbaserade lärarhandledningen finns dessutom färdighetsprov i hör- och läsförståelse för utskrift.

Echo på webben

  • Echo 5 digital är en heldigital version av läroboken med självrättande övningar och många bra funktioner för att följa elevens lärande. 
  • Echo 5 kostnadsfritt extramterial - ger eleverna nyttig mängdträning i form av självrättande webbövningar. Övningarna fokuserar mestadels på ord och grammatik. I extramaterialet hittar eleverna också inlästa texter och ljudfiler till alla hörövningar. 
  • Echo 5 lärarhandledning - finns på webben och innehåller en bank med extramaterial, prov, hörmanus, projektförslag, undervisningstips, filmer och förslag på arbetsgång. 

Utkommer hösten 2022

Echo 6

Echo 6 riktar sig till elever som läser kursen engelska 6 på gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Utkommer hösten 2023

​Echo 5

Echo 5 riktar sig till elever som läser kursen engelska 5 på gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Tematiska kapitel

Bokens tematiska upplägg med teman som 24-Hour Lifestyle, Healthy Changes, Mother Earth, Beyond Prejudice och The Art of Fantasy, väcker elevernas intresse och engagemang. Varje kapitel består av en huvudtext och i vartannat kapitel även en hel novell som berör kapitlets övergripande tema. Review, brochure, email, testimonial, blog och speech transcript är exempel på texttyper och bidrar med variation och en ökad genremedvetenhet.

Utvecklande övningar

En nyhet i andra upplagan är kapitelstarterna med målbeskrivningar och diskussionsuppgifter för att eleverna ska få möjlighet att aktivera sin förförståelse och bekanta sig med. I varje kapitel följs huvudtexten av en mängd övningar som tränar olika förmågor, ny vokabulär och texttypiska moment.

I Let’s practice tränar eleverna bland annat på läs- och hörförståelse. De populära övningstyperna Short Discussion och Quick Writing finns kvar. I Learn how övar eleverna på genrer och förbereder sig på så sätt inför slutuppgiften, Final task. Här får de ta del av en mönstertext och lära sig användbara fraser och textdisposition samt anpassning till situation, sammanhang och mottagare.

Bedömning

I varje kapitel finns gott om både receptiva och produktiva uppgifter vilket möjliggör för dig som lärare att kontinuerligt bedöma elevernas utveckling i språket. I varje kapitel finns också antingen en större muntlig eller skriftlig slutuppgift, Final task, som kan användas som bedömningsunderlag. I den webbaserade lärarhandledningen finns dessutom färdighetsprov i hör- och läsförståelse för utskrift.

Echo på webben

  • Echo 5 digital är en heldigital version av läroboken med självrättande övningar och många bra funktioner för att följa elevens lärande. 
  • Echo 5 kostnadsfritt extramterial - ger eleverna nyttig mängdträning i form av självrättande webbövningar. Övningarna fokuserar mestadels på ord och grammatik. I extramaterialet hittar eleverna också inlästa texter och ljudfiler till alla hörövningar. 
  • Echo 5 lärarhandledning - finns på webben och innehåller en bank med extramaterial, prov, hörmanus, projektförslag, undervisningstips, filmer och förslag på arbetsgång. 

Utkommer hösten 2022

Echo 6

Echo 6 riktar sig till elever som läser kursen engelska 6 på gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Utkommer hösten 2023