Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär Sva för nyanlända

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen i förberedelseklass, språkintroduktion eller SFI. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär vi ut svenska. Läromedlet följer en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven möjlighet att träna sina kunskaper.  

Läs mer...
Digilär Sva för nyanlända Digilär Sva för nyanlända
Digilär Sva för nyanlända

Digilär Sva för nyanlända

Utkom 10 augusti 2016

Isbn
9789198315509
Licenstid
365 dagar
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Besök din återförsäljare (Läromedia, GR Utbildning eller Skolon) eller beställ direkt här på vår hemsida.

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Besök din återförsäljare (Läromedia, GR Utbildning eller Skolon) eller beställ direkt här på vår hemsida.

Om Digilär Sva för nyanlända

Fem snabba om läromedlet

 • Grundläggande introduktion till SO- och NO-­ämnena.
 • Intresseväckande och elevnära teman.
 • Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
 • Grammatikdel till varje tema.
 • Stort urval av självrättande övningar och inlämningsuppgifter.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in språket genom en tydlig progression. I vardagsnära teman om familjen, mat och fritid. I del 2 av läromedlet får eleven med sig grundläggande begrepp och fakta från SO­- och NO-­ämnena, för att förbereda för framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på olika nivåer, för att passa nyanlända elever från olika skolbakgrund.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde innehåller en lärarhandledning, skriven av våra erfarna författare med gedigen erfarenhet av att undervisa nyanlända. I slutet av varje arbetsområde finns diagnoser och slutuppgifter så att du och eleverna kan stämma av deras språkutveckling.

Ett läromedel som motiverar eleven

Allt material är inläst av röstskådespelare, och ljudet kan spelas upp var man än befinner sig i läromedlet.

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Det finns även mängder av självrättande övningar som ger direkt feedback.

Inlärningen av nya ord blir kan göras interaktiv av klickbara ordförklaringar i direkt anslutning till innehållet. Det finns också möjlighet att skapa egna ordlistor och starta ett självrättande test på dessa, med talsyntes.

Eleven kan också lämna in svar i form av text, film, ljud eller bild.

Tips till dig som vill prova Digilär Sva för nyanlända

 1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för del 1 och för del 2 för en överblick över hela läromedlet.
 2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
 3. Gå in i ett kapitel och testa de olika lässtödsfunktioner som finns så att du kan guida dina elever.
 4. Du kan lära dig mer om vår funktionalitet för lässtöd genom att välja ”Hjälp” i menyn.
 5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Fem snabba om läromedlet

 • Grundläggande introduktion till SO- och NO-­ämnena.
 • Intresseväckande och elevnära teman.
 • Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
 • Grammatikdel till varje tema.
 • Stort urval av självrättande övningar och inlämningsuppgifter.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in språket genom en tydlig progression. I vardagsnära teman om familjen, mat och fritid. I del 2 av läromedlet får eleven med sig grundläggande begrepp och fakta från SO­- och NO-­ämnena, för att förbereda för framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på olika nivåer, för att passa nyanlända elever från olika skolbakgrund.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde innehåller en lärarhandledning, skriven av våra erfarna författare med gedigen erfarenhet av att undervisa nyanlända. I slutet av varje arbetsområde finns diagnoser och slutuppgifter så att du och eleverna kan stämma av deras språkutveckling.

Ett läromedel som motiverar eleven

Allt material är inläst av röstskådespelare, och ljudet kan spelas upp var man än befinner sig i läromedlet.

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Det finns även mängder av självrättande övningar som ger direkt feedback.

Inlärningen av nya ord blir kan göras interaktiv av klickbara ordförklaringar i direkt anslutning till innehållet. Det finns också möjlighet att skapa egna ordlistor och starta ett självrättande test på dessa, med talsyntes.

Eleven kan också lämna in svar i form av text, film, ljud eller bild.

Tips till dig som vill prova Digilär Sva för nyanlända

 1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för del 1 och för del 2 för en överblick över hela läromedlet.
 2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
 3. Gå in i ett kapitel och testa de olika lässtödsfunktioner som finns så att du kan guida dina elever.
 4. Du kan lära dig mer om vår funktionalitet för lässtöd genom att välja ”Hjälp” i menyn.
 5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.