Cascade 1

Cascade visar eleverna hur det franska språket används bland annat i mejl, tidningsartiklar, faktatexter och sånger. Ett kapitel innehåller texter och övningar på flera nivåer, vilket hjälper dig att individualisera arbetet i klassrummet. Eleverna kan jobba enskilt, i par eller i grupp.

Tryckta läromedel

Cascade 1 Lärarbok åk 6
Specialbindning 128 sidor. 2003-02-13. ISBN 9789127498150
700 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Cascade 1 Allt-i-ett-bok åk 6
Häftad 144 sidor. 2002-07-18. ISBN 9789127498143
149 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Cascade 1 Elev-cd åk 6 (5-pack)
AV/Elektron.tjänst 5 sidor. 2003-05-21. ISBN 9789127818224
450 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Cascade 1

Om Cascade åk 6

Cascade är franskundervisning som utgår från eleverna. 

Allt-i-ett-bok Cascade 

Nybörjarboken för åk 6 är en allt-i-ett-bok som eleverna skriver i.

Kostnadsfritt extramaterial

Extramaterial med webbövningar och möjlighet repetera ord, fraser och grammatik finns under Extramaterial som du når via Mina sidor.

Inspelningar och hörövningar

På elev-cd:n, som säljs i 5-pack, finns flertalet texter och hörövningar inspelade. På lärarens cd-skivor finns samtliga texter, hörövningar samt sånger.

Lärarböckerna

Lärarböckerna innehåller metodiska tips, kopieringsunderlag med extra grammatikövningar.