BRUS Handboken, andra upplagan

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Handbok som ger eleverna överblick över språket.


Tryckta läromedel

Brus Handboken, andra upplagan Brus Handboken, andra upplagan
Brus Handboken, andra upplagan
Utgivningsdatum 2011-09-20
128 Sidor
ISBN 9789127423794
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Brus Handboken Digital, andra upplagan Brus Handboken Digital, andra upplagan
Brus Handboken Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2012-04-15
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426696
Onlineprodukt

Om BRUS Handboken

För att hjälpa eleven att utvecklas som talare, läsare och skribent finns tydliga arbetsområden under rubriker som:

* Argumentera och debattera
* Utredande och vetenskapliga texter
* Bästa språket

BRUS Handboken finns även guider för bland annat källkritik och bild- och filmanalys.