Uppdrag hemma

– läxor i matematik på ett meningsfullt sätt

Matematik
1-3

Kopieringsunderlag med kluriga uppdrag som lockar till att prata och tänka matematik.


Tryckta läromedel

Uppdrag hemma Uppdrag hemma
Uppdrag hemma
Utgivningsdatum 2014-01-22
144 Sidor
ISBN 9789127433946
Häftad
Provläs

Om Uppdrag hemma

Här finns läxorna som hjälper till att stärka kommunikationen mellan skola och hem. Läxor som möjliggör en trevlig stund med lärande och kommunikation i fokus.

Så här fungerar materialet

* Se vilka uppdrag som finns inom det matematiska område som ni redan arbetar med.

* Genomför varje uppdrag i klassrummet så att eleverna vet hur de ska gå till väga. Detta blir inspirerande lektioner med praktisk matematik som främjar utvecklingen av förmågorna i Lgr 11.

* Varje elev tar hem uppdraget i form av en läxa och blir därmed experten hemma på hur uppdraget ska utföras. När eleven får vara expert utvecklas elevens tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Samtidigt involveras föräldrarna till att vara aktiva i sitt barns utbildning.

Uppdrag hemma skapar en naturlig kommunikativ plattform med fokus på elevernas lärande. Läxorna är skapade med Lgr 11 som grund och syftar till att få dina elever att nå kunskapskraven i matematik.