Spotlight 4-6 cd-skivor

Av

Cd-skivor till med inlästa texter och hörövningar till Spotlight 4-6. Samtliga texter och hörövningar är inspelade i England. Texter som handlar om Mary och hennes familj är inspelade med amerikansk accent.