Skrivmix

Svenska
1-3 4-6

Skrivmix får eleverna strategier för att läsa och skriva olika typer av texter. Böckerna handleder skrivandet framåt. Det är lätt att komma i gång och följa instruktionerna med roliga och inspirerande modelltexter.


Tryckta läromedel

Skrivmix 1 Skrivmix 1
Skrivmix 1
Utgivningsdatum 2008-10-10
64 Sidor
ISBN 9789127413207
Häftad
Provläs
Skrivmix 2 Skrivmix 2
Skrivmix 2
Utgivningsdatum 2008-10-10
64 Sidor
ISBN 9789127413283
Häftad
Provläs
Skrivmix 3 Skrivmix 3
Skrivmix 3
Utgivningsdatum 2008-10-10
64 Sidor
ISBN 9789127413290
Häftad
Provläs
Skrivmix Start Skrivmix Start
Skrivmix Start
Utgivningsdatum 2008-10-08
48 Sidor
ISBN 9789127414891
Häftad
Provläs

Om Skrivmix

I Skrivmix får eleverna strategier för att läsa och skriva olika typer av texter – helt enligt Lgr 11. De får också stifta bekantskap med roliga och inspirerande texter i olika genrer. Uppgifter hjälper dem att se varje texttyps särdrag och handleder dem då de skriver sin egen genretext.

Skrivmix Start!

Vänder sig till åk 3 och innehåller texttyper inom tre områden:

Berätta: Återberätta, Brev, Notis, Dagbok, Berättelse
Beskriva: Ett föremål, En person, Reklamannons, Faktatext
Förklara: Symboler, Instruera en lek, Förklara vägen, Recept

Skrivmix 1, 2, 3 

Vänder sig till åk 4-6. Varje bok innehåller sex texttyper:

Skrivmix 1: 
* Berättelser 
* Annonser 
* Faktatexter 
* Recensioner 
* Serier 
* Beskrivningar

Skrivmix 2:
* Faktatexter
* Dagböcker
* Instruktioner
* Berättelser
* Biografier
* Insändare

Skrivmix 3:
* Berättelser
* Tidningsartiklar
* Faktatexter
* Recensioner
* Broschyrer
* Självbiografier