Skrivlära B

Av

Skrivlära där eleverna lär sig skriva olika typer av texter i kombination med färdighetsträning av baskunskaper.

Om Skrivlära B

Med varierade övningar bygger eleverna upp sitt skrivande och tränar på att skriva egna berättelser, brev och redovisningar. Samtidigt tränar eleverna på meningsuppbyggnad, skiljetecken, stavning och andra baskunskaper som behövs för att skriva olika typer av texter. Boken har enkla instruktioner och tydlig layout. Skrivlära B görs övningarna i ett separat skrivhäfte.