Sagoskogen

Ett lustfyllt sätt att arbeta med svenska och matematik i årskurs 1. Konkret handbok med kopieringsunderlag som är fristående från andra läromedel.

Tryckta läromedel

Lärare Gör Sagoskogen
64 sidor. 2008-04-07. ISBN 9789127410961
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Sagoskogen

Ta vara på fantasin i klassrummet! Den här boken ger handfasta verktyg för att göra arbetet med bokstäver och siffror ännu mer lustfyllt och spännande. Arbetet kretsar kring Sagoskogen - en fiktiv plats som gestaltas på en stor plansch i klassrummet. I skogen dyker olika figurer upp varje gång en ny bokstav introduceras.

Boken beskriver hur klassen genom diktering skapar en fantasivärld tillsammans och hur deras gemensamma texter kan användas i lästräningen. Ett kapitel tar upp hur Sagoskogen kan användas i mateamtikundervisningen genom bland annat räknesagor.

Boken är fristående från andra läromedel och vänder sig till pedagoger i förskoleklass och årskurs 1.