Sagor att berätta och leka

Lärarlitteratur Språk

Fånga barnens uppmärksamhet genom att berätta! Sagorna i boken är lätta att lära sig och så småningom berätta utan bok för att ta med den in i leken.


Tryckta läromedel

Förskoleserien Sagor att berätta och leka Förskoleserien Sagor att berätta och leka
Förskoleserien Sagor att berätta och leka
Utgivningsdatum 2014-03-11
80 Sidor
ISBN 9789127436701
Häftad
Provläs

Om Sagor att berätta och leka

I leken är allt möjligt, tid och rum kan förvandlas. Leken har en trygg ram. Inom den trygga ramen kan farligheter utspela sig. Barn vet att de leker. Samma sak händer i sagans värld. Innanför sagans ram ”Det var en gång …” och ”Snipp, snapp, snut …” kan på samma sätt skrämmande händelser utspela sig. Lek och saga bidrar till barnens mognad och till att bemästra svårig heter i vardagen. Alla kan leka, alla kan berätta. Det gäller bara att hänge sig, våga bli en jamande katt eller en hemsk jätte. 

Boken består av 33 utvalda folksagor. Sagorna passar barn i åldrarna 2–5 år och är enkla att lära sig att berätta utan bok. Till varje saga ges en kort beskrivning av sagans ursprung samt konkreta tips på hur sagan med enkla medel kan levandegöras vid berättandet. Sagorna lämpar sig också väl som stimulans för fortsatt lek i sagans värld.

Per Gustavsson arbetade som barnbibliotekarie innan han blev sagoberättare på heltid år 1990. Han berättar sagor, sägner och andra berättelser för barn, ungdomar och vuxna runt om i landet. Per är initiativtagare till Ljungby berättarfestival och Sagomuseet och är författare till ett stort antal sagosamlingar och barnböcker.

Vill du få inspiration från författaren om hur du kan berätta sagor för dina förskoleelever? Se en film där Per visar hur han gör när han berättar för barn på en förskola.
Vill du kontakta författaren? Besök www.pergustavsson.nu!

Hur berättar man sagor för små barn på ett lustfyllt och spännande sätt?

Jag får verkligen lust att lära mig några sagor och berätta fritt utifrån hans råd … Jag tycker verkligen att detta är en skatt att ösa ur, främst för pedagoger inom förskolan men även för lärare i de lägre årskurserna och barnbibliotekarier. Bibliotekstjänsts recensent Marianne Ericson