Qnoddarnas värld

Ett heltäckande läromedel i svenska och matematik för iPad

Qnoddarnas värld är ett heltäckande läromedel utvecklat för iPad i svenska och matematik för årskurs 1–3. Det är framtaget av pedagoger utifrån Lgr 11 i ett nära samarbete med spelutvecklare. Det är ett läromedel som lockar till lust att lära och förenklar och effektiviserar arbetet för läraren.

Tryckta läromedel

Qnoddarnas Värld Lärarhandledning åk 1
Specialbindning 200 sidor. 2015-10-23. ISBN 9789127443099
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 2
Specialbindning 200 sidor. 2015-12-18. ISBN 9789127444058
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 3
Specialbindning 200 sidor. 2016-04-01. ISBN 9789127444065
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Qnoddarnas värld

Qnoddarnas värld består av tre appar med hundratals interaktiva övningar för eleverna och en Lärarklient som är lärarens administrativa verktyg. Lärarklienten ger statistik och möjlighet till individualisering av undervisningen. Till varje årskurs finns även en lärarhandledning i tryckt format.

Det här erbjuder Qnoddarnas värld:

* Svenska och matematik – ett interaktivt läromedel för iPad, för årskurs 1–3.
* En app för varje årskurs – med hundratals interaktiva övningar.
* Lärarklient som ger en överblick över elevernas utveckling tack vare utförlig statistik.
* Lärarhandledning som beskriver hur varje del används och ger tips på hur du förbereder eleverna inför övningarna.

Qnoddarnas värld för dina elever

Det finns tre olika årskursappar för eleverna och de täcker in alla delar av kursplanen i svenska och matematik. I övärlden ligger alla interaktiva övningar som eleverna ska arbeta med och varje stig i övärlden har namn efter ett bär:

Qnoddarnas värld för dig som lärare

Lärarklient

Lärarklienten är lärarens administrativa redskap där du som lärare styr och följer elevernas arbete. Det gör du genom att exempelvis låsa upp de övningar du vill att eleverna ska arbeta med – på så vis kan du skapa en anpassad studiegång till varje enskild elev. I Lärarklienten visas också statistik på elevernas resultat, vilket ger dig en snabb överblick över varje elevs utveckling.

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna finns allt du som lärare behöver för att kunna arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet. Du får en beskrivning av hur de olika delarna i Qnoddarnas värld fungerar samt hur du kommer igång och använder Lärarklienten och apparna.

Här finns handledningar för det praktiska arbetet i svenska respektive matematik, där det för varje övning klarläggs syfte, förslag på förberedande arbete i klassrummet samt hur eleverna ska arbeta med övningarna på iPaden. Här ges även förslag på arbetsgång som kan tillämpas både i helklass och för enstaka elever.

 

Matematik och svenska i Qnoddarnas värld

I detta inspelade webbinarium får du en introduktion till Qnoddarnas värld – ett heltäckande läromedel i matematik och svenska på iPad. Du får också en grundlig genomgång av Lärarklienten.

Se det inspelade webbinariet (ca 35 min)