PULS Länder i Europa

Av Clive Gifford. Översatt av Eva Sundmyr

Intresseväckande geografibok om länderna i vår världsdel.

Tryckta läromedel

PULS Geografi 4-6 Länder i Europa, andra upplagan
Häftad 96 sidor. 2005-01-20. ISBN 9789127629813
229 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om PULS Länder i Europa

En lättillgänglig presentation av länderna i vår världsdel, deras natur, näringsliv, kultur och historia. Den innehåller kartor, bilder och faktarutor som väcker elevernas intresse. Boken bjuder in eleverna till fördjupningar och jämförelser. Vilka skillnader och likheter finns det mellan de nordiska länderna?

Översättning: Eva Sundmyr
Bearbetning: Gundel Wetter