PULS Kunskapskollen SO

Repetera innehåll och öva förmågor i SO 4-6

Kopieringsunderlag med repetitionsfrågor som stämmer av vad eleverna kan och behöver repetera inom SO-ämnena.

Tryckta läromedel

PULS Kunskapskollen SO 4-6
Övrigt 64 sidor. 2014-03-10. ISBN 9789127436725
305 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om PULS Kunskapskoll SO

Boken innehåller kopieringsunderlag med repetitionsfrågor till SO-ämnena geografi, religion, samhällskunskap och historia.

Materialet kan användas när som helst under årskurs 4–6. Men det är främst tänkt som en avstämning och god förberedelse för de nationella ämnesproven. Frågorna utgår från det centrala innehållet i respektive ämne med tillämpningar av de förmågor som kunskapskraven och syftestexterna i kursplanerna eftersträvar.

Eleven kryssar glad, osäker eller ledsen gubbe på olika frågor. Du ser direkt vad klassen kan - kunskapskoll helt enkelt!