PULS Kunskapskollen NO

Repetera innehåll och öva förmågor i NO 4-6

Biologi Fysik Kemi
4-6

Kopieringsunderlag med repetitionsfrågor som stämmer av vad eleverna kan och behöver repetera inom NO-ämnena.


Tryckta läromedel

PULS Kunskapskollen NO 4-6 PULS Kunskapskollen NO 4-6
PULS Kunskapskollen NO 4-6
Utgivningsdatum 2015-03-16
64 Sidor
ISBN 9789127442030
Övrigt
Provläs

Om PULS Kunskapskollen NO

Boken innehåller kopieringsunderlag med repetitionsfrågor till de naturorienterande ämnena.

Materialet är främst tänkt som en avstämning: Vad kan vi? Vad behöver vi repetera? Ni kan också använda det som förberedelse inför de nationella ämnesproven. 

Värderingen av egna kunskaper och gruppsamtal är i fokus. Tanken är att eleverna gör egna värderingar av sina kunskaper för att sedan tillsammans hjälpas åt att leta efter fakta i olika källor och diskutera olika alternativ till svar.

Eleven kryssar glad, osäker eller ledsen gubbe på olika frågor. Du ser direkt vad klassen kan - kunskapskoll helt enkelt!