Peppy Pals

– tre böcker om empati

Följ med djurvännerna på äventyr! De tre böckerna lyfter teman som samarbete, känslor och problemlösning och innehåller frågor att diskutera vidare utifrån.

Om Peppy pals - tre böcker om empati

De tre böckerna bygger på scenarion ur appen Peppy pals och är tänkta att vara ett verktyg för att prata om empati, känslor och problemlösning. Hur kan vi hjälpas åt? Hur känns det om man misslyckas med något? Hur kan vi ta vara på varandras olikheter?

Till varje berättelse finns frågor som du som pedagog kan använda för att prata vidare om dessa ämnen. Appen och böckerna kan användas tillsammans eller fristående.

Läs mer och köp Peppy pals-apparna på:

Apple App Store
Google Play
Microsoft