Pedagogisk dokumentation

Utvecklas och lära tillsammans

Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen?

Tryckta läromedel

Förskoleserien Pedagogisk dokumentation
Häftad 80 sidor. 2015-10-27. ISBN 9789127442177
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Pedagogisk dokumentation

Om Pedagogisk dokumentation - utvecklas och lära tillsammans

Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg.

Frågor som lyfts är exempelvis:
* Vad är pedagogisk dokumentation?
* Varför är pedagogisk dokumentation ett värdefullt verktyg?
* Hur går man tillväga?

Ett fantastiskt lärorikt och roligt arbetssätt som gynnar både barn och pedagoger. Pedagogisk dokumentation – Utvecklas och lära tillsammans