Ord, ord, ord

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse

Lärarlitteratur Svenska
4-6

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse med ett forskningsbaserat och konkret material.


Tryckta läromedel

Ord ord ord Ord ord ord
Ord ord ord
Utgivningsdatum 2012-06-07
48 Sidor
ISBN 9789127426276
Övrigt
Provläs

Om Ord, ord, ord

Ord, ord, ord ges förslag på hur man kan föra en struktureras undervisning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår.

Materialet består av en lärarhandledning med 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.