Ord, ord, ord

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse med ett forskningsbaserat och konkret material.

Läs mer...
Ord ord ord Ord ord ord
Ord ord ord
Övrigt

Ord ord ord

Utkom 7 juni 2012

Isbn
9789127426276
Typ
Övrigt
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Ord, ord, ord

Ord, ord, ord ges förslag på hur man kan föra en struktureras undervisning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår.

Materialet består av en lärarhandledning med 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.