Maximatik

Extraböcker för duktiga, intresserade och snabba elever i årskurs 4-6 som behöver fler och nya matematiska utmaningar.

Om Maximatik

Här får matteintresserade elever rolig och stimulerande matematik inom områden som man normalt finner på gymnasiet eller universitetet, men som man mycket väl kan lära sig vid betydligt lägre ålder. De två böckerna har följade innehåll:

Kombination och modulo består av två olika delar. Kombination handlar om hur många olika sätt man kan göra något på. Modulo handlar bland annat om hur man räknar med tid.

Krypto betyder hemligt språk. I boken får eleverna lära sig att skriva på några olika hemliga språk.