Lilla läxan

Svenska
1-3

Arbetsböcker med läsläxor kopplade till elevernas vardag och omvärld. 


Tryckta läromedel

Lilla läxan 1 Lilla läxan 1
Lilla läxan 1
Utgivningsdatum 2005-10-06
48 Sidor
ISBN 9789127636477
Häftad
Provläs
Lilla läxan 2 Lilla läxan 2
Lilla läxan 2
Utgivningsdatum 2005-10-06
48 Sidor
ISBN 9789127636484
Häftad
Provläs
Lilla läxan 3 Lilla läxan 3
Lilla läxan 3
Utgivningsdatum 2005-10-06
48 Sidor
ISBN 9789127636491
Häftad
Provläs

Om Lilla Läxan

Lilla Läxan leder till samtal om barnets egen vardag (Lilla Läxan 1), om hur det är ute i världen (Lilla Läxan 2) och hur det var förr i tiden (Lilla Läxan 3). Böckerna ger lästräning i lätta läsläxor som barnet gör hemma med en vuxen. Läxböckerna innehåller vardera 22 läxor och är avsedda att räcka var sitt läsår 1–3.