Lilla läxan

Arbetsböcker med läsläxor kopplade till elevernas vardag och omvärld. 

Tryckta läromedel

Lilla läxan 3
Häftad 48 sidor. 2005-10-06. ISBN 9789127636491
62 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Lilla läxan 1
Häftad 48 sidor. 2005-10-06. ISBN 9789127636477
62 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Lilla läxan 2
Häftad 48 sidor. 2005-10-06. ISBN 9789127636484
62 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Lilla Läxan

Lilla Läxan leder till samtal om barnets egen vardag (Lilla Läxan 1), om hur det är ute i världen (Lilla Läxan 2) och hur det var förr i tiden (Lilla Läxan 3). Böckerna ger lästräning i lätta läsläxor som barnet gör hemma med en vuxen. Läxböckerna innehåller vardera 22 läxor och är avsedda att räcka var sitt läsår 1–3.