Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lässuccé 4-6 Åk 4

Av Pär Sahlin. Illustrationer av Valentin Schönbeck

Med Lässuccé i klassrummet väcks dina elevers läsglädje samtidigt som de får träna såväl lässtrategier som strukturerade textsamtal. Nu finns även extramaterial kostnadsfritt att få tillgång till här på webben. Se länk under bilden till vänster. 

Läs mer...
Lässuccé åk 4 Lässuccé åk 4
Lässuccé åk 4

Lässuccé åk 4

Utkom 14 november 2022

ISBN
9789127462007
Typ
Häftad
Sidantal
140
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lässuccé

Nu finns Lässuccé för åk 4 där läslust och läsförståelse står i fokus. Varje kapitel innehåller två aktuella texter med olika teman och inleds med gemensam läsning där läraren modellerar för eleverna som sedan får fortsätta läsa vidare på egen hand. Arbetet ger eleverna en grund de sedan kan ta med sig in i det strukturerade textsamtalet där förståelsen för texten fördjupas ytterligare. Som avslutning får eleverna möjlighet att visa vad de lärt sig i någon form av slutprodukt.

Varje bok består av sex fristående kapitel som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Svara

Gemensam och enskild läsning. Frågor med fokus på handling, personer och miljö. Avslutas med sammanfattning/återberättande.

Spana

Gemensam och enskild läsning med fokus på fördjupad läsförståelse även bortom texten – textens budskap, textkopplingar och egna reflektioner/förutsägelser.

Samtala

Strukturerade textsamtal i par, grupp och helklass om texterna de arbetat med i de två tidigare stegen.

Skapa

Temat för läsningen och det tidigare arbetet knyts ihop i utformandet av någon form av gemensam eller enskild slutprodukt.

Lässuccé fungerar utmärkt att använda tillsammans med Skrivsuccé och Talsuccé.

Nu finns Lässuccé för åk 4 där läslust och läsförståelse står i fokus. Varje kapitel innehåller två aktuella texter med olika teman och inleds med gemensam läsning där läraren modellerar för eleverna som sedan får fortsätta läsa vidare på egen hand. Arbetet ger eleverna en grund de sedan kan ta med sig in i det strukturerade textsamtalet där förståelsen för texten fördjupas ytterligare. Som avslutning får eleverna möjlighet att visa vad de lärt sig i någon form av slutprodukt.

Varje bok består av sex fristående kapitel som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Svara

Gemensam och enskild läsning. Frågor med fokus på handling, personer och miljö. Avslutas med sammanfattning/återberättande.

Spana

Gemensam och enskild läsning med fokus på fördjupad läsförståelse även bortom texten – textens budskap, textkopplingar och egna reflektioner/förutsägelser.

Samtala

Strukturerade textsamtal i par, grupp och helklass om texterna de arbetat med i de två tidigare stegen.

Skapa

Temat för läsningen och det tidigare arbetet knyts ihop i utformandet av någon form av gemensam eller enskild slutprodukt.

Lässuccé fungerar utmärkt att använda tillsammans med Skrivsuccé och Talsuccé.