Lärande lek i utemiljö

Lärarlitteratur Naturvetenskap

Ta tillvara på uteleken! Lärande lek i utemiljö ger förslag på pedagogiska lekar och övningar som är anpassade efter såväl årstider som lekplats.


Tryckta läromedel

Förskoleserien Lärande lek i utemiljö Förskoleserien Lärande lek i utemiljö
Förskoleserien Lärande lek i utemiljö
Utgivningsdatum 2011-08-15
80 Sidor
ISBN 9789127421387
Häftad
Provläs

Om Lärande lek i utemiljö

I utemiljön får barnen automatisk träning av grov- och finmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld.

I Lärande lek i utemiljö kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och skogsbacken. Vad gör man på förskolegården och vad gör man i skogen? Vilka experiment kan man utföra och vad behövs till det? Vad betyder egentligen ”Allemansrätten” och hur förklarar man det för små barn?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Lpfö 98