Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klara målen

Fristående material som testar och tränar elevernas kunskaper inför nationella proven i åk 3.

Läs mer...
Klara målen - Geometri, mätningar, statistik Klara målen - Geometri, mätningar, statistik
Klara målen - Geometri, mätningar, statistik

Klara målen - Geometri, mätningar, statistik

Utkom 1 juni 2010

ISBN
9789127414914
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara målen - Tal och räkning Klara målen - Tal och räkning
Klara målen - Tal och räkning

Klara målen - Tal och räkning

Utkom 1 juni 2010

ISBN
9789127414907
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Klara målen

Klara målen är ett fristående material för arbetet med de olika momenten som hör till målen i matematik och svenska i årskurs 3. Häftena innehåller uppgifter som testar och tränar de kunskaper som eleverna ska klara enligt Lgr 11. Kunskapskraven är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de kan och vilka moment de eventuellt behöver extra stöd i.

Klara målen i matematik!

Testar elevernas kunskaper i matematik innan de ska göra de nationella proven i åk 3Häftena innehåller uppgifter som testar och tränar de kunskaper som eleverna ska ha enligt Lgr 11. Kunskapskraven är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de kan och vilka moment de eventuellt behöver extra stöd i. Eleven får reflektera över sina egna matematiska förmågor genom att i direkt anslutning till uppgifterna ta ställning till om målet uppnås eller ej. Längst bak i häftena finns en fullständig matris där uppnådda mål markeras med ett kryss, vilket ger en tydlig bild av elevens kunskaper. Där finns även utrymme att skriva ner de eventuella åtgärder som behövs för att hjälpa eleven att klara målen.

Klara målen i matematik finns i två varianter: Klara målen - Tal och räkning och Klara målen - Geometri, mätningar och statistik.

Klara målen i svenska!

Arbetar med de olika momenten som hör till målen i åk 3. Häftena är indelade efter den gällande kursplanens olika mål med tillhörande uppgifter. Målen är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de gör och varför. I övningarna möter eleverna texttyper i olika genrer. De får muntligt och skriftligt träna på att berätta, beskriva, instruera och argumentera. Eleven reflekterar över sina förmågor och bedömer i vilken grad han eller hon når målen.

Klara målen i svenska finns i två varianter: Klara målen - Läsa, tala och samtala och Klara målen i svenska - Skriva.

Extramaterial

Facit till häftena finns att skriva ut som extramaterial.

Klara målen är ett fristående material för arbetet med de olika momenten som hör till målen i matematik och svenska i årskurs 3. Häftena innehåller uppgifter som testar och tränar de kunskaper som eleverna ska klara enligt Lgr 11. Kunskapskraven är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de kan och vilka moment de eventuellt behöver extra stöd i.

Klara målen i matematik!

Testar elevernas kunskaper i matematik innan de ska göra de nationella proven i åk 3Häftena innehåller uppgifter som testar och tränar de kunskaper som eleverna ska ha enligt Lgr 11. Kunskapskraven är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de kan och vilka moment de eventuellt behöver extra stöd i. Eleven får reflektera över sina egna matematiska förmågor genom att i direkt anslutning till uppgifterna ta ställning till om målet uppnås eller ej. Längst bak i häftena finns en fullständig matris där uppnådda mål markeras med ett kryss, vilket ger en tydlig bild av elevens kunskaper. Där finns även utrymme att skriva ner de eventuella åtgärder som behövs för att hjälpa eleven att klara målen.

Klara målen i matematik finns i två varianter: Klara målen - Tal och räkning och Klara målen - Geometri, mätningar och statistik.

Klara målen i svenska!

Arbetar med de olika momenten som hör till målen i åk 3. Häftena är indelade efter den gällande kursplanens olika mål med tillhörande uppgifter. Målen är tydligt presenterade så att eleverna under arbetets gång hela tiden är medvetna om vad de gör och varför. I övningarna möter eleverna texttyper i olika genrer. De får muntligt och skriftligt träna på att berätta, beskriva, instruera och argumentera. Eleven reflekterar över sina förmågor och bedömer i vilken grad han eller hon når målen.

Klara målen i svenska finns i två varianter: Klara målen - Läsa, tala och samtala och Klara målen i svenska - Skriva.

Extramaterial

Facit till häftena finns att skriva ut som extramaterial.