Early Steps (år 3)

Nybörjarmaterial i engelska, indelat i korta tematiska avsnitt. En allt-i-ett bok med tydliga mål (steps) och praktiska uppgifter för varje avsnitt. 

Tryckta läromedel

Steps Early Steps Teachers Book år3
Specialbindning 96 sidor. 2003-08-18. ISBN 9789127664173
405 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Steps Early Steps Allt-i-ett-bok år 3
Häftad 72 sidor. 2003-02-06. ISBN 9789127664166
95 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Early steps (åk 3)

Elevboken är indelad i korta tematiska avsnitt och inleds men det mål (step) som eleven ska uppnå. Varje tema avslutas med ett projekt där eleverna ska skapa en produkt, t.ex. en affisch eller ett memoryspel.

Fokus i Early steps ligger, i enlighet med Lgr 11, på de kommunikativa förmågorna reception, produktion och interaktion.