Att börja förskolan

Boken handlar om det viktiga invänjningsarbetet på förskolan, där barnets anknytning till dig som pedagog och separationen från föräldern den mest centrala delen.

Just nu får du en julrabatt på 20 % på Att börja förskolan. Rabatten dras av på fakturan som du får efter att du lagt beställningen här på nok.se. Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-12-15.

Tryckta läromedel

Förskoleserien Att börja förskolan
Utgiven: 2017-06-01
120 Sidor
ISBN 9789127447349
Häftad
259 kr
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Att börja förskolan

Om Att börja förskolan

En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets fortsatta tid i förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger.

I boken beskrivs hur man kan planera, genomföra och leda invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett tryggt första möte med förskolan och en fin förskoletid. Det finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.