Att börja förskolan

Lärarlitteratur Social utveckling

Boken handlar om det viktiga invänjningsarbetet på förskolan, där barnets anknytning till dig som pedagog och separationen från föräldern den mest centrala delen.


Tryckta läromedel

Förskoleserien Att börja förskolan Förskoleserien Att börja förskolan
Förskoleserien Att börja förskolan
Utgivningsdatum 2017-06-01
120 Sidor
ISBN 9789127447349
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Att börja förskolan

Om Att börja förskolan

En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets fortsatta tid i förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger.

I boken beskrivs hur man kan planera, genomföra och leda invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett tryggt första möte med förskolan och en fin förskoletid. Det finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.