Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär Teknik för årskurs 4-6

Allt du behöver till tekniklektionen

Digilär Teknik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för teknik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det är ett läromedel som utgår från ett undersökande arbetssätt av tekniken som omger oss. Eleverna får undersöka tekniken bakom sådant som de hittar i sin vardag – till exempel ett plåster, en cykel eller stort hus.

Läs mer...
Digilär Teknik för årskurs 4-6 Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Onlineprodukt

Digilär Teknik för årskurs 4-6

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198442441
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Digilär Teknik för årskurs 4-6 Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442441
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6
kr
Digilär Teknik för årskurs 4-6 Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442441
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Ingen Författare
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6

Om Digilär Teknik för mellanstadiet

Innehåll

I läromedlet finns arbetsområden med olika teman – Vad är teknik? Teknik genom historien, Förvara och bevara, Bygga och bo, Tekniker för det skrivna ordet, Energi i vatten och vind, Teknik och elektricitet, Resor och transporter, Teknik i framtiden samt Digital teknik. Läromedlet är baserat på den populära PULS-serien.

Tydlig struktur

Varje arbetsområde innehållet ett antal kapitel. Kapitlen är anpassade till lektionspass. Till varje lektionspass finns lärarstöd för undervisning av det aktuella innehållet. Det finns också elevtexter att läsa för att bearbeta innehållet samt självrättande övningar och inlämningsuppgifter. Till varje arbetsområde finns en samling uppgifter där eleven får arbeta praktiskt med att tillverka något eller undersöka ett fenomen.

Stöd för undervisning

Varje arbetsområde har en lärarhandledning som lotsar dig fram genom lektionsförslag, diskussionsfrågor och lärarledda praktiska uppgifter. De praktiska uppgifterna har alltid en information som bara läraren ser. Där finns tips på hur eleven kan få stöd att komma vidare, vad övningen kräver för material, förberedelse och vilket resultat man kan förväntas få. Du hittar även extra fakta att berätta för eleverna, som tekniska lösningar i vårt samhälle, problem som ännu inte är lösta och teknikhistoria. I handledningen finns också extrauppgifter samt prov som utskrivbara filer.

Ett läromedel som motiverar eleven

Till varje arbetsområde finns självrättande övningar som ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation.

De praktiska uppgifterna låter eleverna arbeta undersökande för att de ska kunna reflektera och träna sin iakttagelseförmåga. Eleverna uppmuntras att ställa frågor,
iaktta och vara kreativa!

På gång...

Under läsåret 2019/2020 kommer vi att komplettera vårt material med introduktionsfilmer till våra olika arbetsområden.

Tips till dig som vill prova Digilär Teknik

  1. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  2. Läs ett sammanfattningskapitel till ett arbetsområde och gör uppgifterna till.
  3. Titta på en film.
  4. Titta i biblioteket och klicka in på ett fördjupningskapitel.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Filmer ökar förståelsen

Texter och bilder i läromedlet kompletteras med informativa filmer som bidrar till att öka förståelsen för innehållet. Nedan visas en film om vågkraft.


Författare

Staffan Sjöberg

Läs mer, prova och köp via Digilar.se!

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

PULS Teknik 4-6

Grundbok i teknik med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.  

Läs mer