Digilär Teknik för årskurs 4-6

Digilär Teknik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för teknik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digilär Teknik för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.