Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som bygger på genrepedagogik, explicit lässtrategiundervisning och formativ bedömning. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 arbetas fram under läsåret och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Årskurs 6 planeras till 2020. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digitala utgåvor

Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6 Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198442458
Onlineprodukt

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan.