Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6

Arbeta enligt cirkelmodellen

Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6 är ett omfattande heldigitalt och engagerande basläromedel som bygger på vårt populära tryckta läromedel Klara svenskan.

Läs mer...
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6 Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Onlineprodukt

Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198442458
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Ingen Författare

Om Digilär Svenska & Sva

Materialet för åk 4 och 5 är nu komplett. Åk 6 kommer att publiceras lagom till skolstarten ht 2020. I och med det är Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet komplett och täcker då hela det centrala innehållet enligt Lgr 11.

I Digilär Svenska och Sva byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression. Materialet baseras på cirkelmodellen, som i korthet innebär att elevernas förkunskaper inventeras och byggs på med ny kunskap – med stöd av modelltexter och vägledd undervisning.

Arbetsområdena i Digilär Svenska & Sva är uppdelade i tre kategorier: Introduktion till läromedlet, Tala, läsa, skriva och Språklära.

I Introduktion till läromedlet presenteras läromedlets innehåll och uppbyggnad för elever och föräldrar. Här finns också hjälp och tips om funktionalitet och anpassningar.

I Tala, läsa, skriva behandlas texttyperna: återberättande text, faktatext, berättande text, instruerande text, argumenterande text och poetisk text. I varje årskurs presenteras fyra olika texttypers specifika uppbyggnad och särdrag.

I Språklära får eleverna möjlighet att träna sina färdigheter i svenska språket inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk.

Omfattande lärarstöd

Lärarhandledningen är en central och viktig del i Digilär Svenska & Sva. Den är omfattande och finns på alla nivåer i läromedlet. I lärarhandledningen hittar du också bedömningsmatriser, stödstrukturer och andra pdf:er för utskrift samt länkar till lämpliga externa källor du kan ha nytta av i undervisningen.

 

Författare

Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Läs mer, prova och köp via Digilar.se!

 

Klara svenskan

Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4–6.
Utforska Klara svenskan