Digilär Sva för nyanlända

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen i förberedelseklass, språkintroduktion eller SFI. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär vi ut svenska. Läromedlet följer en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven möjlighet att träna sina kunskaper. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digitala utgåvor

Digilär Sva för nyanlända Digilär Sva för nyanlända
Digilär Sva för nyanlända
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198315509
Onlineprodukt