Digilär Matematik för årskurs 4-6

Allt du behöver till matematiklektionen

Digilär Matematik för årskurs 4-6 är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Vid sidan om övningarna finns filmer som beskriver och förklarar innehållet samt teoriavsnitt till varje arbetsflöde som eleverna möter. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på vårt tryckta läromedel Pixel.

Läs mer...
Digilär Matematik för årskurs 4-6 Digilär Matematik för årskurs 4-6
Digilär Matematik för årskurs 4-6
Onlineprodukt

Digilär Matematik för årskurs 4-6

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198442472
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Digilär Matematik för årskurs 4-6
Digilär Matematik för årskurs 4-6
Ingen Författare

Om Digilär Matematik för mellanstadiet

Genomtänkt metodik

I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Det innebär att eleverna på olika sätt får möjlighet att bygga upp förståelse med hjälp av bildstöd och matematiskt språk.

Stöd för undervisning

Till varje arbetsflöde finns en lärarhandledning som ger stöd för gemensamma genomgångar och exempel på anpassningar och extraaktiviteter vilket ger bra förutsättningar att individualisera undervisningen. Det digitala läromedlet adderar funktioner som stöttar inlärningen. Som lärare har du också möjlighet att komplettera materialet med egna uppgifter. Du kan snabbt granska och kommentera de övningar och uppgifter eleverna har gjort och den självrättande funktionaliteten i övningarna ger dig data och statistik om varje elevs utveckling, utan att din rättningshög växer.

Ett läromedel som motiverar eleven

Till varje arbetsflöde finns en introduktionsfilm som presenterar innehållet och stöttar inlärningen. Varje arbetsflöde har gott om självrättande övningar på tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger ökad motivation.

Fem höjdpunkter i Digilär Matematik:

  • Tydlig struktur i varje årskurs.
  • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
  • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
  • Lärarhandledning till varje arbetsflöde.
  • Som lärare får du statiskt över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

Tydlig struktur

Innehållet är uppdelat i arbetsområden. Varje arbetsområde är uppdelat i arbetsflöden. Varje arbetsflöde har en introduktion och självrättande övningar. Vissa arbetsflöden avslutas med ett spel eller kreativa uppgifter av öppen karaktär. Till alla arbetsområden och arbetsflöden finns en lärarhandledning med extra aktiviteter, provförslag m.m.

Digilär matematik åk 4 innehåller:
Heltal, Statistik, Decimaltal, Geometri, Omkrets, area och skala, Bråk, Multiplikation och division, Mönster

Digilär matematik åk 5 innehåller:
Tal och räkning, Sannolikhet, Decimaltal, Geometri, Vikt och tid, Bråk, Multiplikation och division, Samband och förändring, Programmering

Digilär matematik åk 6 innehåller:
Tal, Statistik, Multiplikation och division, Geometri, Programmering, Mätning, Bråk och procent, Algebra och mönster

Tips till dig som vill prova Digilär Matematik

  1. Titta på någon introduktionsfilm som inleder ett arbetsflöde och prova de övningar och kreativa uppgifter som finns i anslutning till filmerna.
  2. Läs igenom arbetsflödets lärarhandledning.
  3. Titta även på den lärarhandledningstext som finns till några specifika övningar och kreativa uppgifter i flödet.
  4. Räkna några övningar och gå igenom några kreativa uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

 

Författare

Gunnar Nordberg, Öyvind Vågen, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth

Läs mer, prova och köp via Digilar.se!

 

Pixel matematik

Pixel lyfter och gör matematiken rolig, meningsfull och engagerande!
Utforska Pixel matematik