Digilär Matematik för årskurs 4-6

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 och 6 arbetas fram under kommande läsår och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digitala utgåvor

Digilär Matematik för årskurs 4-6 Digilär Matematik för årskurs 4-6
Digilär Matematik för årskurs 4-6
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198442472
Onlineprodukt