Digilär Matematik för åk 7-9

Digilär Matematik för högstadiet är ett digitalt basläromedel under utveckling för årskurs 7-9. Med hjälp av filmer får eleven varje delmoment förklarat för sig. Genom interaktiva matematikredskap kan eleven träna tallinjen, bråk, sannolikhet, statistik, skala, funktioner, koordinatsystem och vektorer. Detta kompletteras av massor med självrättande övningar, kreativa uppgifter och problemuppgifter. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digitala utgåvor

Digilär Matematik för årskurs 7-9 Digilär Matematik för årskurs 7-9
Digilär Matematik för årskurs 7-9
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198303230
Onlineprodukt