Digilär Kemi för högstadiet

Digilär Kemi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kemi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom kemins grunder, med utgångspunkt i den egna vardagen. I våra arbetsområden finns allt eleven behöver: bildberättelser, texter, instuderingsfrågor med facit, uppgifter, självrättande övningar och laborationer. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

 


Digitala utgåvor

Digilär Kemi för årskurs 7-9 Digilär Kemi för årskurs 7-9
Digilär Kemi för årskurs 7-9
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198303247
Onlineprodukt