Digilär Historia för årskurs 4-6

Digilär Historia för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, kartor, tidslinjer, historiska källor och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digilär Historia för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.