Digilär Geografi för högstadiet

Allt du behöver till geografilektionen

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7–9. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter.

Läs mer...
Digilär Geografi för årskurs 7-9 Digilär Geografi för årskurs 7-9
Digilär Geografi för årskurs 7-9
Onlineprodukt

Digilär Geografi för årskurs 7-9

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198315547
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Digilär Geografi för årskurs 7-9
Digilär Geografi för årskurs 7-9
Ingen Författare

Om Digilär Geografi för högstadiet

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7–9.

Fem snabba om läromedlet

  • En fyllig lärarhandledning.
  • Fältstudier, laborationer och kartuppgifter.
  • Begreppslistor med färdighetsträning.
  • Uppgifter på olika nivåer.
  • Mängder med filmklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor och 360-bilder.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Geografi för högstadiet är baserat på Natur och Kulturs tryckta läromedel i Impuls-serien. Läromedlet ger eleverna kunskap om geografiska förhållanden, mänskliga verksamheter och ger stöd till att utveckla ett rumsligt medvetande. Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som exempelvis hur rekordvärmen och bränderna i Sverige kan kopplas till global uppvärmning och hållbar utveckling, eller hur sårbara vissa geografiska platser har blivit i samband med ett ökat antal stora naturkatastrofer. Både människans och naturens livsmiljöer, och sambandet mellan dessa, får ett stort utrymme i läromedlet, liksom kunskap om hur olika sorters kartor – analoga som digitala – kan användas, förstås och misstolkas.

Stöttning i din undervisning

I Digilär Geografi finns en årsplanering som utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i planeringen. Lärarhandledning finns på övergripande nivå och i anslutning till respektive arbetsområde.

Ett läromedel som motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet.

På gång

Vi kommer att komplettera vårt grundmaterial med tre viktiga komponenter:

  • Vi kommer att ta fram lättlästa texter som ett alternativ till våra standardtexter.
  • Vi kommer att arbeta fram ett antal självrättande övningar där eleven får direkt feedback, som till form har inspirerats av de nationella provens utformning.
  • Vi kommer att göra fler introduktionsfilmer som inleder varje kapitel i läromedlet.


Introduktionsfilmer

Här nedan visas en sekvens från en introduktionsfilm i Digilär Geografi. Flera kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Författare

Joel Knöös, Peter Kinlund, Maria Bergman, Karl-Erik Perhans och Ewa Edholm

Läs mer, prova och köp via Digilar.se!