Digilär Fysik för årskurs 4-6

Digilär Fysik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för fysik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digilär Fysik för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.