Digilär Engelska för högstadiet

Digilär Engelska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter och bilder utifrån intresseväckande teman. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, diagnoser med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. Läromedlet följer årskursernas progression och varje  text finns tillgänglig i två nivåer. Det, tillsammans med lässtödsfunktioner som inläst tal, ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer, prova och köp via Digilär!