Digilär Engelska för högstadiet

Digilär Engelska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter och bilder utifrån intresseväckande teman. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, diagnoser med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. Läromedlet följer årskursernas progression och varje  text finns tillgänglig i två nivåer. Det, tillsammans med lässtödsfunktioner som inläst tal, ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer, prova och köp via Digilar!

Digilär Engelska för årskurs 7-9 Digilär Engelska för årskurs 7-9
Digilär Engelska för årskurs 7-9
Onlineprodukt

Digilär Engelska för årskurs 7-9

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198303216
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via